Župa Drvar uložila žalbu na odbijanje općinskih vlasti da izdaju lokacijsku dozvolu - Na potezu Vlada HBŽ

Župa Drvar uložila žalbu na odbijanje općinskih vlasti da izdaju lokacijsku dozvolu - Na potezu Vlada HBŽ
Nakon što je početkom ovog mjeseca stigao negativan odgovor Općine Drvar na zahtjev Župe sv. Josipa za izdavanjem lokacijske informacije (urbanističke dozvole) za rekonstrukciju i dogradnju višenamjenskog objekta na crkvenoj zemlji, Župa Drvar uložila je žalbu Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije u Livnu.

Župa Drvar smatra da su nadležne općinske službe u ovom predmetu pogrešno i nepotpuno utvrdile činjenično stanje, povrijedile odredbe upravnog postupka i pogrešno primijenile materijalno pravo, te da u izdavanju negativnog rješenja nije odlučivala pravna struka nego viša politika.

U Župi Drvar i Banjolučkoj biskupiji se nadaju da će druga instanca, tj. resorno ministarstvo Vlade HBŽ poništiti rješenje Općine Drvar i izdati urbanističku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju višenamjenskog objekta u vlasništvu Župe za karitativne i druge djelatnosti, te da će tako pobijediti pravo, pravednost i vladavina zakona, a ne politikanstvo, politička trgovina i bezakonje.

Odbijanjem davanja urbanističke dozvole za rekonstrukciju objekta u vlasništvu Župe Drvar nastavlja se višegodišnja politika vjerske nesnošljivosti i samovolje koju provode općinske vlasti u Drvaru prema Katoličkoj Crkvi. Takvoj politici zasigurno je doprinijela i dosadašnja pasivnost i nezainteresiranost svih razina vlasti hrvatskog naroda u BiH da se ovaj problem riješi. Posljedica takve politike je da ni nakon 24 godine katolici Drvara nemaju svoje crkve što je najgrublje kršenje i božanskih i ljudskih zakona, počevši od Međunarodne povelje o ljudskim pravima do Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zakona u BiH.

U tom svjetlu u Župi Drvar smatraju da su čista manipulacija i „prodaja magle" nedavne medijske izjave visokih dužnosnika drvarskog SNSD-a kako Općina Drvar ne može izdati dozvolu za izgradnju katoličke crkve budući da ona nije predviđena po još uvijek važećem regulacijskom planu iz 80-ih godina, te da iz istih razloga ne može biti izgrađen ni parohijski dom Srpske pravoslavne Crkve.

Naime, u gradskom parku u Drvaru se trenutačno gradi veliki višemetarski betonski križ u čast poginulih boraca Vojske RS koji također nije bio predviđen po regulacijskom planu iz 80-ih, ali je unatoč tomu Općina Drvar izdala sve potrebne dozvole za njegovu izgradnju.

Što se tiče nemogućnosti izgradnje parohijskog doma SPC-a u Drvaru, u Župi Drvar pretpostavljaju da je još uvijek na snazi obećanje drvarskog SNSD-a da će se zgrada društvenog doma „Partizan" - u kojoj se trenutačno nalazi privremena katolička crkva - ustupiti na trajno korištenje SPC-u nakon što se iz nje iseli Katolička Crkva, pa da se vjerojatno iz toga razloga ništa ozbiljnije ni ne poduzima na izgradnji parohijskog doma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

(Župa Drvar)