NAKON TROGODIŠNJE PRAVNE BORBE Župa Drvar dobila građevinsku dozvolu

NAKON TROGODIŠNJE PRAVNE BORBE Župa Drvar dobila građevinsku dozvolu
Župa Drvar

Župa sv. Josipa Drvar dobila je proteklih dana građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju pastoralnog centra nakon trogodišnje pravne borbe oko kupovine zemljišta s postojećim objektom i ishođenja lokacijske i građevinske dozvole. Riječ je o objektu u Ulici Jole Marića bb, u širem gradskom središtu (uz magistralnu cestu Drvar-Livno), u kojem je nekad bila trgovina a čijom će se rekonstrukcijom i dogradnjom dobiti funkcionalan višenamjenski objekt za pastoralne, karitativne, kulturne i druge društvene aktivnosti Župe Drvar.

Radovi na izgradnji objekta će se izvoditi po projektu ing. Isaka Medića iz Sarajeva, a izvođač radova je građevinsko poduzeće „Komotin“ iz Jajca s kojim je Župa Drvar nedavno sklopila ugovor. Već je osiguran financijski okvir za prvu fazu radova zahvaljujući pomoći preko javnih poziva Vladina Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te proračunskih izdvajanja sredstava Grada Knina kao i pomoći Hrvatske katoličke misije St. Gallen i drugih dobročinitelja.

Svečanost blagoslova temeljnog kamena budućeg zdanja i početka radova bit će upriličena u subotu 20. ožujka u sklopu vanjske proslave svetkovine Sv. Josipa, patrona Župe Drvar, koju će predvoditi banjolučki biskup mons. Franjo Komarica.

Župa Drvar nedavno je pred Općinskim sudom u Drvaru pokrenula postupak provođenja presude nekadašnjeg Sreskog suda u Drvaru iz 1958. g. kojom se nalaže Općini Drvar priznavanje prava vlasništva Rimokatoličkoj Crkvi nad zemljištem površine 3350 m2 u središtu grada (u Ul. 27.jula) na kojem su do 1949. stajale župna crkva i župna kuća. Od 1995. do danas katolici Drvara sve svoje liturgijske obrede, ali i druga društvena okupljanja, vrše u zgradi nekadašnjeg Sokolskog doma (zvanog „Partizan“ za vrijeme SFRJ) koju je tadašnja općinska vlast dodijelila Župi Drvar na privremeno korištenje do izgradnje nove župne crkve s pratećim objektima.