Željeznice iskočile iz tračnica, gubici se mjere stotinama milijuna maraka

željeznice, sindikat, željezničari, prosvjed
U izvješću Ureda za reviziju institucija FBiH navodi se kako su Željeznice zbog neučinkovitosti u radu i izostanka odgovornosti svih dosadašnjih uprava, pasivnog odnosa tijela upravljanja, neblagovremenog rješavanja nagomilanih problema i višegodišnjih gubitaka, kao i nedovoljne i neadekvatne potpore većinskog vlasnika, dovedene u izuzetno tešku i složenu ekonomsku situaciju. Poduzeće, kažu, dugi niz godina posluje u uvjetima potpune nesolventnosti i nelikvidnosti.
-Neizmirene obveze iznose 741,415.699 KM i iste imaju tendenciju daljeg rasta, a značajan dio nekretnina je pod hipotekama. Gubici se iz godine u godinu povećavaju, a kapital smanjuje, stoji u izvješću. Samo u prethodnih devet godina kapital je smanjen za 598,826.958 KM, stoji u izvješću, a piše Dnevni list.

Nepravilno knjiženje

Željeznice su zbog nepravilnosti dobile negativno mišljenje o poslovanju. Prva stvar koja im se zamjera jest nepravilno knjiženje imovine što je dovelo do stvaranja krive slike o stanju u poduzeću. Također, investicije nisu adekvatno knjigovodstveno uknjižene što je dovelo do manjih rashoda u spomenutom razdoblju. Prilikom remonta pruge i zamjene gornjeg stroja na dionici Sarajevo - Čapljina - DG, koji je
izvršen u razdoblju od 2009. do 2012. godine, društvo nije postupilo po pravilima
- S obzirom da iz prezentiranih podataka i knjigovodstvenih evidencija nismo bili u mogućnosti pouzdano identificirati koji dio pruge se odnosi na donji, a koji na gornji stroj, nismo imali ni osnove kvantificirati ostatak vrijednosti spomenute dionice i procijeniti efekte nepostupanja, ali je više nego izvjesno da se radi o
značajnom iznosu, kažu revizori.

Brojne zamjerke

Revizori drže kako nije ispravno ni to što se od 2010. godine prema odluci Uprave i uz suglasnost Nadzornog odbora ne obračunava amortizacija na tunele, što nije u skladu s propisima. Također, društvo nije ustrojilo evidencije i osiguralo podatke o starosnoj strukturi zaliha. Revizori nisu mogli potvrditi ni iskazanu vrijednost kapitala niti strukturu osnovnog kapitala. Željeznice nisu izvršile ni rezerviranje obračunatih kamata u iznosu od 15,480.128 KM, čime se postupalo suprotno zakonima. Naime, navedene kamate su priznate protokolom zaključenim između Društva i
"C.I.O.S.-a" d.o.o Zagreb od 9. 9. 2011. godine (koji je preuzeo potraživanja od Hrvatskih željeznica Cargo), kojim je reguliran osnovni dug po globalnoj i izvanglobalnoj bilanci te kamate po istoj. Navedeno je imalo za posljedicu da je akumulirani gubitak podcijenjen za iznos kamata. Revizori naglašavaju i to kako svi troškovi nastali u obračunskom razdoblju nisu evidentirani, zbog čega su rashodi razdoblja podcijenjeni za najmanje 1,087.357 KM, a istovremeno i precijenjeni za najmanje 4,967.958 KM prenesenih troškova iz prethodnih godina. Najznačajniji ugovori, ugovori o nabavi dizel goriva za tračnička vozila u 2013. godini, u vrijednosti od 3,643.480 KM, zaključeni su bez provedenih procedura i postupaka propisanih Zakonom o javnim nabavama, njegovim provedbenim i vlastitim aktima.
Prilikom isplata plaća u 2013. godini, nisu uplaćivani doprinosi za MIO, zdravstvo i nezaposlenost, u ukupnom iznosu od 16,680.179 KM, što nije u skladu s važećim Zakonom o doprinosima i njegovim provedbenim aktom.