Zbog pustošenja proračuna Vlade Zvonke Jurišića Vlada ŽZH se zadužuje za 4 milijuna KM

Na prijedlog ministra prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša, Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju. Ovim Zakonom vrše se određene izmjene i dopune u smislu izričitog reguliranja prava građenja koje se veže uz pravomoćnost građevne dozvole, odnosno uz pravomoćnost lokacijske dozvole s pravom građenja. Članak 30. navedenog Zakona se mijenja na način da se uz zahtjev za građevnu dozvolu prilaže pravomoćna lokacijska dozvola.

Također, Vlada je utvrdila i Nacrt Zakona o dopunama Zakona o prostornom uređenju, te ih uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela sljedeće odluke:

Odluku o zaduženju Županije Zapadnohercegovačke kojom će se kreditno zadužiti za neto iznos kredita od 4.000.000,00 KM na rok od 4 godine kod kreditora koji ponudi najpovoljnije uvjete. Sredstva iz ove Odluke namijenjena su za podmirenje neuplaćenih doprinosa na ranije isplaćene plaće proračunskih korisnika, za podmirenje dospjelih a neplaćenih obveza iz ranijih godina prema dobavljačima i za financiranje kapitalnih izdataka u 2011. godini. Ova Odluka je upućena u daljnju skupštinsku proceduru;
Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući prijenosi za udruge građana za zaštitu okoliša";
Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o sastavu i djelokrugu rada vijeća za sigurnost prometa u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj - rujan 2011. godine u iznosu od 51.750,00 KM političkim strankama zastupljenima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke;
Odluku o dodjeli medicinsko-tehničkih aparata kojom će Vlada Županije Zapadnohercegovačke, kao suosnivač, dodijeliti bez naknade i prenijeti u vlasništvo Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar medicinsko-tehničku opremu (CT 1 kom i mamograf 2 kom) koja je dio opreme nabavljene u okviru Faze II Projekta modrenizacije bolnica u BiH;
Odluku o pristupanju i provedbi raspisivanja javnog oglasa za predlaganje kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda mirovinsko - invalidskog osiguranja iz Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela i sljedeća rješenja:

Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora "Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke" d. o. o. Posušje u sastavu: Ivan Rajič i Tonko Jurišić;
Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora "Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke" d. o. o. Posušje u sastavu: Jelena Primorac, Ilija Lasić i Damir Ćorić;
Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj u sastavu: Tomislav Galić, Gordan Mandurić, Mirko Zovko, Filomena Bilić i Marinko Matijević;
Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj u sastavu: Dobroslav Galić, Ivo Zovko, Josip Širić, Josip Bilić i Mirko Zovko;
Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačkeu sastavu: Drago Galić, Katarina Kraljević Primorac>, Radoslav Radišić, Marija Sabljić i Mira Šarić ;
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Denis Primorac, Mile Pejić, Branka Landeka, Tomislav Naletilić i Frano Rupčić.

Izvor:Vlada ŽZH