Zašto direktna zapovjedna odgovornost ne vrijedi za Bošnjake?

Drugim rječima perjanice borbe bošnjačke za "neovisnost i slobodu" sami đenerali iz Sarajeva bili su direktno nadređeni Zulfikar koljačima. Pitanje za razmišljanje glasi:

Kako to da niti jedan bošnjački general od Sefera sa šerijatske FTV pa do ostalih nije ni neće odgovarati zbog direktne zapovjedne odgovornosti nad Zulfikoljačima dok se s druge strane kod Hrvata i Srba traži i najtanja karika kako bi ih se u zapovjednom lancu povezalo sa zločinom i odvelo u Haag?

Možda Zvonimir Aga Jukić i Bakir H. osim što odrađuju ideološki posao ideologizirane FTV koja je odavno prešla svaku granicu dobrog ukusa služeći samo jednoj partiji i ideologiji daju odgovore na ta pitanja u idućoj emisiji 360 sekundi ili nekoj novoj seriji Đenerala?

poskok.info