ZADOVOLJNI RUDARI, ZADOVOLJNI UHLJEBI Rudarima ispunjeni zahtjevi, a omiljeni direktor Elektroprivrede ostaje direktor

ZADOVOLJNI RUDARI, ZADOVOLJNI UHLJEBI Rudarima ispunjeni zahtjevi, a omiljeni direktor Elektroprivrede ostaje direktor

Sindikat rudnika u FBiH i Elektroprivreda BiH postigli su dogovor. Od ukupno 13 zahtjeva ispunjeno je 11.

Između ostalog, prihvaćena je smjena direktora rudnika Kreka Huseina Trunića i uvažen zahtjev koji se tiče isplate dnevnica za vrijeme trajanja prosvjeda.

Postignut je dogovor da će i dalje na čelu Elektroprivrede BiH biti Admir Andelija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema usvojenom Sporazumu, JP Elektroprivreda BiH i rudnici uglja koji su u njenom sastavu će najkasnije do 31. 05. 2022. uraditi Plan i program uvezivanja staža svim radnicima u rudnicima uglja.

Također, JP Elektroprivreda i Samostalni sindikat rudara FBiH se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH i važećih Pravilnika o radu u svim rudnicima uglja u sastavu EP BiH.

Dogovoreno je i da se do 30. 04. 2022. usuglasi jedinstveni Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku i vrednovanju otežanih uvjeta rada.

Prema Sporazumu Elektroprivreda i Sindikat su se obavezali na potpuno ispunjenje svih obaveza iz Sporazuma od 19. 05. 2021.

Također, Uprave rudnika će prema postignutom Sporazumu primjenu mjere “prekid rada” u rudnicima primjenjivati isključivo u skladu sa Zakonom o radu FBiH.

Dogovoreno je i da Elektroprivreda BiH do 03. 12. 2021. traži od Vlade FBiH suglasnost za izmjenu cijene uglja koja se isporučuje uJP Elektroprivreda.

Elektroprivreda se obvezala da nakon date suglasnosti dostavi prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po većoj cijeni za 20 posto.

Obavezali su se i da osiguraju potrebna sredstva za izmirenje obaveza za umirovljenje rudara, utvrđivanje metodologije plaćanja dnevnica otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK “Dimnjače” kao i da se u roku od sedam dana smijeni direktor rudnika Kreka u Tuzli.