Vlada FBiH razriješila dužnosti direktora FUP-a Dragana Lukača

Vlada FBiH razriješila dužnosti direktora FUP-a Dragana Lukača

S istim datumom mu je oduzet čin glavnog generalnog inspektora policije.

Federalna vlada upoznala se s informacijom Federalnog ministarstva pravde o potrebnim aktivnostima za početak rada Odgojno-popravnog doma u Orašju kao posebne ustanove i zadužila ovo ministarstvo da, najkasnije u roku od 60 dana, dostavi prijedlog za imenovanje njenog direktora, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FbiH.

večernji.ba