Vlada Elektroprivredama: Krenite u izgradnju

Radi se o CHE Vrilo na rijeci Šuici, 52 MW, TE Kakanj, blok 8-300 MW, HE Kruševo 9,75 MW sa HE Zeleni vir na rijeci Bioštici 2,13 MW, RiTE Banovići, blok 1-300 MW i VE Mesihovina 44 MW.

Elektroprivreda BiH dobila je suglasnost za poduzimanje aktivnosti na pripremi i izgradnji HE Kruševo i TE Kakanj. Prvi objekt financirao bi se vlastitim sredstvima Elektroprivrede i putem kredita, dok je financiranje TE Kakanj predviđeno po modelu zajedničkog ulaganja Elektroprivrede sa strateškim partnerima koji će biti odabrani putem međunarodnog javnog poziva.

Po istom modelu financirat će se i izgradnja RiTE Banovići za koji je nositelj aktivnosti RMU Banovići.

JP Elektroprivreda HZ HB će dobila je suglasnost za provedbu priprema i realizaciju izgradnje HE Vrilo i VE Mesihovina. Oba objekta financirat će se vlastitim i kreditnim sredstvima, piše bh biznis portal Poslovni portal ba