"Konsolidacijom" opet podvaljuju diskriminaciju

Nikšićeva vlada odlučila se pripremiti Nacrt zakon o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava koji je s posljednje sjednice poslan u parlamentarnu proceduru. Iz ureda za informiranje Vlade FBiH priopćeno je kako se cijeni kako bi se donošenjem ovog zakona stvorili preduvjeti za sudjelovanje "ovih" društava u postupku javnog nadmetanja putem natječaja za obavljanje radova i usluga na tržištu, realizaciju kreditnih sredstava, rješavanje problema dugovanja po osnovu neplaćenih doprinosa za veći broj radnika kojima oni nisu uplaćeni, otklanjanje opasnosti od pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka i slično.


Ne kriju diskriminaciju

Prema nacrtu zakona, financijska konsolidacija imala bi različit obujam u ovisnosti od strukture kapitala gospodarskog društva koje se konsolidira. Tako bi ona, za društva sa 100 postotnim udjelom državnog kapitala i društva s većinskim udjelom državnog kapitala, mogla obuhvatiti dospjela, a nenaplaćena dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i za osiguranje od nezaposlenosti, poreza (osim na dodatnu vrijednost), dugovanja za isporučenu vodu, struju, komunalne usluge i druga dugovanja komunalnim društvima, te dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima. Ista dugovanja, ali u manjem obimu obuhvatila bi financijska konsolidacija društava s udjelom državnog kapitala do 50 posto i ona sa stopostotnim udjelom privatnog kapitala.

Dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i za osiguranje od nezaposlenosti i poreza, vršilo bi se obveznicama po osnovu ratnih potraživanja i vrijednosnim papirima izdatim na ime društva koje se konsolidira, a čiji emitent je Federacija BiH ili izmirenjem duga na teret kapitala društva. U slučaju kada se otpis duga vrši na teret Federacije BiH obvezno bi bilo izvršiti izmjene u strukturi kapitala društva, na račun povećanja udjela državnog kapitala, izuzev onda kada se financijska konsolidacija vrši uz proporcionalni udjel ostalih vlasnika kapitala društva.


Povoljniji uvjeti za državne tvrtke

Za izmirenje dugovanja za isporučenu vodu, struju i druge komunalne usluge u društvima sa 100 postotnim udjelom državnog kapitala i onim sa većinskim udjelom državnog kapitala predviđena je mogućnost njihovog reprogramiranja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanja na rate, kao i mogućnost umanjenja dugovanja ukoliko se plaćanje izvrši u određenom roku i to jednokratnom uplatom. Financijska konsolidacija kod ovih dugovanja odnosi se samo na glavni dug, dok se kamate otpisuju.

Dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima, moći će se izmiriti iz gotovinskih novčanih sredstava ostvarenih prodajom dijelova društva, odnosno prodajom sredstava koja nisu uvjet obavljanja njihove osnovne djelatnosti u postupku male privatizacije ili ostvarenih prodajom imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njeno korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost gospodarskog društva.

Poslovniportal.ba danas piše kako, iako se to u naslovu nacrta zakona izrijekom ne kaže, on svojim odredbama izravno krši ustavna prava na ravnopravnost vlasništva. Kako bi sve bilo još apsurdnije, na istoj je sjednici, ista Vlada, u proceduru uputila i Prijedlog Zakona o stvarnim pravima za koji se pohvalila kako "država gubi sve privilegije koje je imala po do sada važećim propisima, a posebno u vrijeme kada je društveno vlasništvo bilo jedna od osnovnih vrijednosti ta dašnjeg sustava".