Sjednica Predsjedništva i Glavnog vijeća HNS-a o poziciji hrvatskog naroda, aktualnim političkim događanjima te Aluminiju

Sjednica Predsjedništva i Glavnog vijeća HNS-a o poziciji hrvatskog naroda, aktualnim političkim događanjima te Aluminiju

Nakon određenih rasprava iskazana je potreba da se u narednom razdoblju izradi jedna strategija djelovanja svih tijela HNS-a, za što su poseban naputak dobili svi odjeli Glavnog vijeća HNS-a koji tu strategiju moraju pripremiti te prezentirati Predsjedništvu HNS-a. U strategiji će se obraditi i odnosi prema partnerima u BiH, kako bi se sačuvala potpuna ustavna jednakopravnost i legitimno predstavljanje hrvatskog naroda, a sadržavati će sva otvorena hrvatska pitanja, te isto tako, ponuditi odgovore. HNS će nastaviti i dalje vrlo jasno iznositi svoje stavove o poziciji hrvatskog naroda i zauzimati se za sve one vrijednosti za koje se do sada zauzimao. Za to ima potpuni kapacitet i u svakom smislu izvršnog, zakonodavnog i političkog djelovanja na svim razinama vlasti, kazano je na održanoj sjednici. Predsjedništvo i Glavno vijeće jasno je kazalo da svi oni koji prave blokade u funkcioniranju države BiH, kako bi se dodatno proizvodile krize na svim razinama vlasti, sa strane HNS-a  više neće imati nikakvu podršku.

Stav HNS-a je kako ovakvo stanje u BiH nikome ne može odgovarati, a najmanje najmalobrojnijem narodu, te se HNS zalaže da se odmah krene u zajednički rad i da se ubrzaju trenutni zastoji u BiH. Govoreći o situaciji u Aluminiju, kazano je da postoji jako puno modaliteta da se naprave snažni iskoraci. Kroz raspravu članovi Predsjedništva i Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora došli su do sljedećih zaključaka: -Primarna obveza zaštiti prava svih uposlenika Aluminija d.d. Mostar, -Osigurati osnovu za novu budućnost Aluminija d.d. Mostar, uz potpunu potporu institucija u BiH, -HNS traži od nadležnih institucija pravne države poduzimanje svih potrebnih mjera i aktivnosti, kako bi se ispitale i utvrdile eventualne odgovornosti za nezakonite propuste, koje su dovele do stanja u kojem se Aluminij, odnosno društvo danas nalazi.