ŠIROKOBRIJEŠKA SUTKINJA PRED DISCIPLINSKOM KOMISIJOM Pustila Trpka, kopirala presudu, kasnila sa odlukama...

ured disciplinskog tužitelja
CIN

Glavna rasprava u disciplinskom predmetu protiv Radmile Mandić, sutkinje Općinskog suda u Širokom Brijegu koja se tereti za više disciplinskih prekršaja, bit će održana krajem ožujka, odlučeno je na pripremnom ročištu.

Sutkinja Mandić se tereti za disciplinske prekršaje “donošenje odluka kojima se očigledno krši zakon”, “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ te “neopravdano kašnjenje u izradi odluka“, prenosi Detektor.

Spojeni predmeti

Sanela Gorušanović-Butigan, predsjedateljica Prvostupanjske disciplinske komisije Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV), navela je da je Ured disciplinskog tužitelja podnio dvije tužbe protiv sutkinje Mandić, nakon čega je doneseno rješenje o spajanju dva predmeta.

Prema disciplinskoj tužbi, Mandić se tereti da je – postupajući u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu – neopravdano kasnila u izradi odluka, kao i da je donijela odluku mimo Vijeća.

Tužbom, koju je pročitala disciplinska tužiteljica Dejana Bojanić, Mandić se tereti da je propustila da u zakonski određenom roku zakaže i održi sjednicu Vijeća te donese rješenje, kao i da je tijekom izrade obrazloženja presude od 1. prosinca 2023. određeni dio prepisala iz druge presude, čime je počinila disciplinski prekršaj “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”.

Jerko Gavran, punomoćnik tužene Mandić, kazao je da će dokazati da se ne radi o disciplinskim prekršajima. U odnosu na točku tužbe koja se odnosi na prepisivanje dijela presude, Gavran je naveo kako smatra da se radi o prekršaju kojeg nema u novim izmjenama Zakona o VSTV-u.

Disciplinska tužiteljica Bojanić je najavila saslušanje dvojice sudaca Općinskog suda u Širokom Brijegu, kao i iznošenje materijalnih dokaza, dok je punomoćnik tužene predložio saslušanje tužitelja Josipa Aničića, kao i tužene Mandić u svojstvu svjedoka, uz iznošenje materijalnih dokaza.

Glavna rasprava je zakazana za 28. ožujak.

Predmeti za koje se sutkinja Mandić tereti su presuda u korist tvrtke Lager iz Posušja protiv Centra za istraživačko novinarstvo koju je navodno kopirala od druge sutkinje, te da je bila jedan od četiri suca odgovorna za nezadržavanje u pritvoru okorjelog kriminalca Ivana Kožula Trpka, nakon što mu je u podrumu nađeno više od dva kilograma heroina i bomba.