Sindikat "Aluminija" pozviva FERK da donese nove tarife električne energije

Aluminij Mostar, Aluminij Mostar, alumunij, Aluminij Mostar, Hyundai, Aluminij Mostar, plin, aluminij, prijetnje, samoubojstvo, Aluminij Mostar, Aluminij Mostar, Aluminij Mostar, gašenje, Ivo Bradvica, Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Aluminij Mostar, Vlada FBiH, Aluminij Mostar, dioničari, priopćenje, Aluminij Mostar, financijska policija, Aluminij Mostar, vlada Federacije BiH, aluminij, otpremnine, plate, ep hz hb, aluminij, blokada, aluminij, ponuda, federalna vlada, Aluminij Mostar, Elektroprivreda HZHB, struja, Aluminij Mostar, šteta, ugovor, Aluminij Mostar, hotel, tužba, Aluminij Mostar, gubitak, aluminij, Aluminij Mostar, voda, Aluminij Mostar, vlada Federacije BiH, Aluminij Mostar, mostarski aluminij, Aluminij Mostar, boksit, Aluminij Mostar, Aluminij Mostar, aluminij, mostarski aluminij, Aluminij Mostar, mostarski aluminij, alumunij, aluminij, Aluminij Mostar, struja
Kako bi se navedeni zakon, koji se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2010. godine, mogao normalno primjenjivati u praksi, potrebno je ponovno odrediti tarife električne energije za područje cijele FBiH, smatraju u Sindikatu "Aluminija".

U tom sindikatu napominju kako su elektroprivrede koje djeluju na području FBiH po zakonu dužne osigurati električnu energiju u dostatnim količinama svim kupcima u FBiH, što znači da će izvoz struje biti moguć tek kad svi domaći potrošači budu zadovoljeni.

 Cilj Zakona o Električnoj energiji FBiH jest da se osigura nediskriminirajući tretman svih građana BiH u distribuciji i opskrbi električnom energijom, priopćeno je iz Nezavisnog sindikata  "Aluminija" d. d. Mostar.