REVIZORI UTVRDILI NEPRAVILNOSTI Mostarski Aluminij dobio 300 tisuća maraka za uvezivanje radnog staža

Aluminij

Federalni ured za revizije u svom financijskom izvješću za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uočio je niz nepravilnosti, a poseban dio izvješća koji se odnosi na mišljenje s rezervom dobili su zbog dodjele sredstava mostarskom Aluminiju.

Ministarstvo koje je prošle godine preuzeo Vedran Lakić od svog prethodnika Nermina Džindića subvencioniralo je privatna poduzeća i poduzetnike kako bi uvezali radni staž za 2023. godinu, pa su tako odobrena sredstva i mostarskom Aluminiju d.d. (op. 'stari Aluminij') u iznosu od 300.819 maraka iako nisu ispuniji osnovni kriterij za dodjelu sredstava. Razlog tome leži u činjenici da Aluminij nije privatno poduzeće jer ima mješovitu strukturu kapitala s udjelom od 44 posto privatnog vlasništva.

Osim novca za Aluminij, federalni revizori su istaknuli i neka od pitanja poput radnog vremena. Kako su naveli, evidencije o radnom vremenu vode se na način da je kod radnika u određenim organizacijskim jedinicama iskazan identičak početak i završetak radnog vremena, kao i vrijeme korištenja dnevnog odmora  zbog čega izražavaju sumnju u njihovu vjerodostojnost.

Kako su u svom izvješću istaknuli, obračun poreza i doprinosa na naknade članovima komisja isplaćene su u iznosu od 30.689 maraka, a nisu imali tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima.

Također, razvidna je problematika i 'Operator - Terminali Federacije BiH' sa sjedištem u Sarajevu jer nije namjenski utrošio doznačena sredstva po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, s obzirom na to da nisu formirane rezerve naftnih derivata. Od stupanja na snagu Zakona o naftnim derivatima FBiH za nabavku naftnih derivata utrošeno je svega 5,2 posto ukupno prikupljenih sredstava. Također, Skupština OTF-a (koju čini jedan predstavnik iz Ministarstva ovlašten za zastupanje Vlade FBiH) nije donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima.

U izvješću Ureda za reviziju iskazano je i to da su sredstva za uvezivanje radnog staža radnicima na temelju neizmirenih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje odobrena poduzećima u iznosu od 575.539 maraka za isplaćene neto plaće bez pripadajućih poreza i doprinosa prema programu utroška. Federalni revizori su podvukli da je ovo pogrešna metoda jer se time poduzeća stimuliraju, umjesto da ih se sankcionira zbog nepoštovanja odredbi Zakona.

Ovo ministarstvo vuče nepravilnosti još i iz doba pandemije korona virusa jer kako se navodi komisija za dodatnu kontrolu utroška sredstava financijske pomoći izvozno orijentiranim gospodarskim društvima u uvjetima pandemije nije utvrdila nenamjenski utrošak jer je prilikom ocjenjivanja primijenila Zaključak Vlade FBiH u vezi tumačenja odredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva FBiH u okolnostima pandemiej COVID-19 koje se odnosi na smanjenje broja zaposlenih.

Izvješće neovisnog revizora daje se na osnovu provedene financijske revizije, koja obuhvaća reviziju financijskih izvješća i reviziju usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.