Sastanak ministra Hercega s izaslanstvom Republike Moldavije

Sastanak ministra Hercega s izaslanstvom Republike Moldavije

Tema sastanka bila je prezentacija  pozitivnih pomaka koji su ostvareni realizacijom I. faze projekta "Upravljanje čvrstim otpadom", koji uz pomoć Svjetske banke uspješno implementira Federalno ministarstvo okoliša i turizma, te najava II. faze realizacije početkom listopada s ciljem daljnjeg poboljšavanja kvalitete, ekoloških standarda i financijske održivosti upravljanja čvrstim otpadom u BiH, čija će dosadašnja iskustva Federalno ministarstvo okoliša I turizma podijeliti s predstavnicima Republike Moldavije. Ministar Herceg upoznao je ministra okoliša Republike Moldavije sa  projektom,u čijem je okviru,  usprkos teškoj ekonomskoj situaciji i prije zadanoga roka, uspostavljeno šest regionalnih odlagališta otpada, a gotovo 150 divljih odlagališta je očišćeno i zatvoreno čime je smanjena opasnost po okoliš i zdravlje ljudi.

 Uz neospornu korist za okoliš, uspješna realizacija I. faze projekta doprinijela je oživljavanju gospodarskih kretanja i otvaranju novih radnih mjesta, a stvorene su i nove mogućnosti za povećanje broja stanovnika obuhvaćenih organiziranim prikupljanjem komunalnog otpada i njegovim kvalitetnim zbrinjavanjem. Sam projekt "Upravljanje čvrstim otpadom" od izuzetnog je značaja za cijelu regiju, a naslanja se na Strategiju upravljanja čvrstim otpadom u BiH kojom je predviđeno uvođenje sustava upravljanja otpadom organiziranog na regionalnoj razini što je korak naprijed u dostizanju standarda EU u ovoj oblasti. Ističući kako  upravljanje otpadom u BiH još uvijek zaostaje za razvijenim zemljama, ministar Herceg izrazio je zadovoljstvo pozitivnim pomacima koji su ostvareni realizacijom I. faze projekta “Upravljanje čvrstim otpadom” financiranim iz udruženih sredstava kredita Svjetske banke i entitetskih vlada.  – Implementacijom prve faze projekta unaprijedili smo stanje u sektoru upravljanja otpadom, koliko izgradnjom regionalnih odlagališta isto toliko i sanacijom divljih odlagališta. Kroz nastavak projekta cilj nam je uspostaviti potrebnu infrastrukturu za zbrinjavanje otpada prema standardima Europske Unije, kazao je ministar Herceg naglasivši kako je s tim ciljem u 2009. godini izvršeno i dodatno usklađivanje Zakona o upravljanju otpadom u F BiH sa direktivama EU.

Ulazak u II. fazu projekta predstavlja potvrdu uspješnog partnerstva između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke u iznalaženju rješenja za upravljanje komunalnim otpadom u zemlji, a dokaz je  i osvojena nagrada Federalnog ministarstva okoliša i turizma na međunarodnom natjecanju Svjetske banke pod nazivom «Unapređenje života ljudi» u regiji Europe i Centralne Azije, koja predstavlja priznanje uspješnosti u implementaciji projekta i impresivnih rezultata koje je do sada postiglo Federalno ministarstvo okoliša i turizma zbog čega je baš Bosna i Hercegovina preporučena od strane Svjetske banke kao primjer koji treba slijediti.

  – Sve nagrade koje smo dobili, dijelimo zajedno, jer niti u jednom trenutku nismo smatrali ovo samo našim projektom, već zajedničkim uspjehom i Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Svjetske banke. Sigurno da nam imponiraju riječi pohvale, i nagrade, ali još više i činjenica da će iz iskustva Bosne i Hercegovine učiti drugi, kazao je ministar Herceg, ističući kako će već danas  dosadašnja iskustva podijeliti sa predstavnicima Republike Moldavije.  Tijekom posjete Bosni i Hercegovini, izaslanstvo Republike Moldavije, će uz pratnju izaslantsva Federalnog ministarstva okoliša i turizma posjetiti i Regionalni centar za upravljanje otpadom  “Mošćanica” u Zenici, te potpisati Ugovor o suradnji ove dvije prijateljske države.-Uzimajući u obzir potrebu i važnost okoliša u korist sadašnjih i budućih generacija u skladu sa navedenim principima održivog razvoja, prepoznavajući da rješavanje problema okoliša zahtjeva tijesnu suradnju između postojećih nacionalnih,regionalnih i globalnih razina,kako bi se smanjilo zagađenje okoliša i radilo u pravcu osiguravanja održivog razvoja i upravljanja prirodnim resursima baziranim na ravnoteži,reciprocitetu i obostranoj koristi, ovom prilikom razvit ćemo i  promovirati bilateralnu suradnju u zaštiti okoliša, održive uporabe prirodnih resursa uključujući prijenos „znati-kako“ i drugih tehnologija, kazao je Gheorge Salaru, ministar okoliša Republike Moldavije.Potpisivanjem ovog Ugovora o suradnji ove dvije prijateljske države svoju će suradnju među ostalim jačati na poljima razvoja i implementacije okolišnih politika i legaliziranja, uključujući implentiranje međunarodnih i regionalnih konvencija okolišne zaštite, procjene utjecaja na okoliš, integriranja kontrola industrijskog zagađenja, održivog razvoja, kao i zaštite biološke raznolikosti, reguliranja aktivnosti sa genetski modificiranim organizmima i upravljanje zaštićenim područjima, te poljima upravljanja otpadom i opasnim substancama uključujući transport otpada preko granice.