REVIZORI POTVRDILI Elektroprivreda BiH kršila zakon kod poribljavanja Neretve

REVIZORI POTVRDILI Elektroprivreda BiH kršila zakon kod poribljavanja Neretve
Damir Begović

Natječajna dokumentacija Elektroprivrede BiH za nabavku autohtone riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve nije sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima, niti su postupci pokrenuti blagovremeno, što je za posljedicu imalo da nisu provedeni za 2020. godinu, piše Fokus.

Ovo su konstatirali federalni revizori u najnovijem revizorskim izvješu o radu Elektroprivrede BiH za 2020. godinu. Elektroprivreda BiH je zbog brojnih nezakonitosti i malverzacija dobila čak negativnu ocjenu od revizora. Revizori su u svom izvješu potvrdili pisanje Fokusa o mutnim poslovima kada je riječ o poribljavanju Neretve.

Naime, revizori su naveli da Elektroprivreda nije osigurala nesmetano poribljavanje kako nalaže Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Društvo je, kažu, uslijed nerealizacije ovih nabavki za razdoblju od 2016. do 2018. godine, zbog sudskih presuda i Sporazuma s ribolovnim udruženjima, u 2020. godini iskazalo troškove u iznosu od 734.600 KM.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako navode, natječajnu dokumentaciju preuzeli su, između ostalih zainteresiranih stranaka, i ponuđači koji se unazad nekoliko godina prijavljuju na natječaje i s kojima su u prethodnom razdoblju sklapani ugovori („Riba Neretva“ d.d. Konjic, „LAKS export-import“ d.o.o. Mostar, „Modena“ d.o.o. Konjic i Centar za ribarstvo Neretva d.o.o. Konjic). Na natječajnu dokumentaciju za sva tri postupka uložene su Žalbe u listopadu 2020. godine, od ponuđača „Riba Neretva“ d.d. Konjic. Žalbe se odnose na iste dijelove natječajne dokumentacije.

Društvo ove nabavke nije u mogućnosti provesti već duži niz godina (od 2017. do 2020. godine) zbog konstantnih ulaganja žalbi od strane ponuđača „Riba Neretva“ d.d. Konjic.

"Navedeno, kao i činjenica da je Društvo i u prethodnim godinama pokretalo otvorene postupke javne nabavke autohtone riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve koji su poništavani zbog sadržaja natječajne dokumentacije, neblagovremenosti pokretanja postupaka, kao i dijeljenja postupaka nabavki u ranijim godinama, upućuje na to da se nabavka već duže razdoblje ne provodi na način da natječajna dokumentacija sadrži sve neophodne informacije i pojašnjenja koja moraju biti jasno definirana, a na temelju kojih ponuđači mogu pripremiti svoje ponude i kako bi se postupak mogao realizirati, što nije u skladu s odredbama člana 53. Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, kao i Zakona o slatkovodnom ribarstvu, po kojem je Društvo dužno osigurati nesmetano razmnožavanje ribe, zaštitu ribljeg fonda i migraciju ribe. Zbog kršenja zakonskih odredbi Društvo je za razdoblje od 2016. do 2018. godine iskazalo troškove u iznosu od 734.600 KM. Napominjemo da se u Društvu mogu očekivati i tužbe za neporibljavanje i neispunjenje zakonskih obaveza za područja Jablanice i Konjica i za 2019. i 2020. godinu, budući da za njih nisu bili okončani postupci nabavke", konstatirali su revizori.

Nije ovo međutim jedina sporna nabavka. Štoviše, revizori su naveli da ne mogu potvrditi da je kod svih nabavki za iznos od najmanje 8.441.046 KM, a koji se odnosi na nabavke uglja (2.871.375), nabavke usluga štampanja, kuvertiranja i dostave računa za električnu energiju (5.500.000 KM), nabavku usluga stalnog vatrogasnog osiguranja objekata (69.671 KM), primijenjena odgovarajuća vrsta postupka, čime bi bila osigurana pravična i aktivna konkurencija, s ciljem najučinkovitijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Nisu mogli potvrditi ni da je natječajna dokumentacija kod pojedinih predmeta sačinjena na način da se svim potencijalnim ponuđačima omogući jednak tretman i nediskriminacija. Navedeni nalazi, kaže se u izvješću, ukazuju na nedovoljno funkcioniranje sistema internih kontrola u dijelu provođenja postupaka nabavki kod: blagovremenog pokretanja postupka, pravilnog odabira postupka i sačinjavanja tenderske dokumentacije, što nije u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Također, konstatirali su da su na poziciji investicija u tijeku iskazana su ulaganja u iznosu od 84.956.692 KM za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.

"S obzirom na to da Društvo ne pristaje na ponuđena alternativna rješenja, skrećemo pažnju na potrebu hitnog rješavanja statusa ove investicije u skladu sa zaključenim ugovorom, čije odgađanje može prouzrokovati štetu i dodatne troškove za Društvo kao nosioca aktivnosti. Ukazujemo na činjenicu da, prema članu 1.7.1. Ugovora, za izmjenu ili dopunu popisa podizvođača u vezi s isporukom turbine ili kotla, potrebno je napraviti dodatak Ugovoru, a prema članu 1.7.2. promjenu podizvođača može izvršiti izvođač, uz prethodnu pismenu suglasnost Društva. Društvo mora bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 dana, reagirati. Izvođač snosi odgovornost za radnje podizvođača kao da se radi o vlastitim radnjama i propustima. Nije nam prezentirana dokumentacija da je postupljeno u skladu s navedenim članovima Ugovora", ističu revizori.

Ističu i da je Elektroprivreda BiH iskazala pozitivan financijski rezultat u iznosu od 10.541.580 KM, što je u odnosu na planirani manje za 44.793.580 KM ili 81%.

"Tijekom 2020. godine nastala su značajna odstupanja ostvarenog od planiranog. Uprava nije usuglasila, niti izvršila potrebne izmjene plana, radi njegovog prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu, kako nalaže član 24. Zakona o javnim poduzećima u FBiH", naveli su revizori.