Reagiranje HVIDR-e HVO-a Herceg-Bosne

HVIDR-a HVO-a H-B kao građanska i neprofitna udruga, sukladno svome Statutu, poziva prvenstveno svoje članove i cjelokupno hrvatsko glasačko tijelo da izađu na predstojeće izbore u što većem broju i time daju svoju potporu onoj stranci koja će najbolje štititi interese hrvatskog naroda, a stvar je osobnog izbora svakog člana HVIDR-e i svakog građanina kome i kako će dati svoj glas a da ne nasjedaju na pozive onih koji promoviraju osobne interese, lažno se predstavljajući da štite interese hrvatskog naroda.

Pri tome ne treba zaboraviti pomoć koju je uvijek hrvatskom narodu nesebično pružala Republika Hrvatska, prvi pokojni  predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman, pokojni ministar obrane Gojko Šušak, predsjednica Vlade RH gđa Jadranka Kosor i HDZ RH. Napominjemo da je u donošenju i usvajanju  Ugovora između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a i članova njihovih obitelji, veliku pomoć dao HDZ BiH, te koji s HDZ-om RH ima sporazum o strateškoj suradnji.

Ne želeći sugerirati nikome da se opredijeli u svome izboru, napominjemo da je stradalnička populacija tradicionalno naklonjena HDZ-u BiH, stožernoj stranci hrvatskog naroda u BiH.Poručujemo svim stradalnicima i braniteljima HVO-a da će središnje udruge uskoro izići sa zajedničkim stavovima koje će donijeti na  Predsjedništvima, a biti će zahtjevi za rješenje statusnih pitanja stradalnika i branitelja HVO-a u BiH i RH.