Raspisan natječaj za nagradu 'A.B. Šimić'

Želeći potaknuti trajnu ljubav i zainteresiranost za poeziju i pisanu riječ, Organizacijski odbor „46. Šimićevih susreta" i Ogranak Matice Hrvatske Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola , te studente Sveučilišta u Mostaru.

Svoje literarne radove (ciklus pjesama-pisanih isključivo na računalu ili strojopisu u tri primjerka) učenici osnovnih i srenjih škola, te studenti trebaju poslati poštom, najkasnije do 6. studenoga 2009. godine na adresu:

„Organizacijski odbor 46. Šimićevih susreta 2009" Srednja škola Antuna Branka Šimića Grude, Ulica dr. Franje Tuđmana 14, 88340 Grude, S naznakom „za Natječaj"

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji u kategorijama biti će nagrađeni, te će oni svoje radove pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima.

Molimo također sve osnovne i srednje škole s hrvatskim nastavnim programom, te Sveučilište u Mostaru, da u sklopu nastave hrvatskog jezika održe prigodno slovo o Antunu Branku Šimiću.

grude-online.info/hercegovina.info