PRAVNIK PISAO KLUBU HRVATA Hrvate proglašavaju strancima u vlastitoj zemlji

Hrvati bih hrvatska putovnica
Ilustracija / hercegovina.info

Nakon što je pročitao niz tekstova na našem portalu o maltretiranju Hrvata na granicama, pravnik Ivan Ćuro pisao je predsjedniku Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine.

Zahtjeva ocjenu ustavnosti i zakonitosti postupanja granične policije, koja po naputku Vijeća ministara, piše prekršajne naloge Hrvatima koji ulaze u BiH.

Zahtjev prenosimo u cijelosti:

PREDMET: Zahtjev za ocjenom ustavnosti i zakonitosti postupanja granične policije BiH.

Poštovani,

Kao političkom predstavniku i predsjedniku kluba delegata Hrvatskog naroda u Domu Naroda PFBiH, sukladno članku 13. stav 1. Poslovnika o radu Doma Naroda PFBiH, tražimo da od nadležnog ministra Ministarstva sigurnosti BiH gosp. Fahrudina Radončića i ravnatelja Granične policije gosp. Zorana Galića, tražite informacije i broj prekršajnih naloga izdatih većinom Hrvatima iz BiH koji su u nastojanju da se u ovim teškim vremenima vrate svojim kućama i obiteljima u BiH.

Dakle, granična policija postupa po naredbi FSCZ br. 12-40-6-148-7/20 od 17. 03. 2020. godine, te prilikom redovne granične kontrole izdaje prekršajne naloge većinom Hrvatima iz BiH koji se vraćaju kući, a granicu prelaze sa važećim putnim ispravama Republike Hrvatske. 

Ugovorom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu br. 11/12 od 22. 12. 2011. godine, Hrvati iz BiH imaju pravo i na državljanstvo RH, a bez da se moraju odreći državljanstva BiH.

Krši se niz domaćih zakona, a konkretno se krši;

Zakon o osobnim dokumentima BiH, Zakon o državljanstvu BiH, pomenuti međunarodni bilateralni sporazum između BiH i RH i najvažnije od svega, krši se Ustav BiH u dijelu u kojem je uređeno Državljanstvo BiH.

Granična policija BiH krši sve gore navedene zakone na osnovu naredbe FSCZ, što za posljedicu ima selektivno kažnjavanje Hrvata iz BiH koji su granicu prešli sa RH putnim ispravama, a državljani su i BiH i RH.

Ne moram vas podsjećati da po važećem međunarodnom sporazumu Hrvati iz BiH imaju dvojno državljanstvo sa RH i da imaju pravo i na jedno i na drugo državljanstvo ISTODOBNO.

Dakle, granična policija izdaje prekršajne naloge građanima koji sa putnim ispravama RH žele doći svojim kućama, te se poziva na naredbu FSCZ o zabrani ulaska stranaca na područje BiH, čime automatski svakog građanina koji pokuša preći granicu sa putnim ispravama RH proglašava strancem, iako je i državljanin BiH po navedenom međunarodnom sporazumu.

Napominjem da većina Hrvata iz BiH posjeduje važeće putne isprave RH (Putovnica ili Osobna Iskaznica), te su sa istim otputovali diljem svijeta, a sad u pokušaju vraćanja kućama granična policija BiH ih PROGLAŠAVA STRANCIMA U VLASTITOJ DRŽAVI i naplaćuje im kazne, upućuje sanitarnom inspektoru i onda u karantenu ili samoizolaciju. Važno je za napomenuti da granična policija ne želi pustiti građanje sanitarnom inspektoru na pregled dok navedene prekršajne naloge ne potpišu i ne priznaju krivicu, da bi odmah nakon potpisivanja prekršajnog naloga bili upućeni na daljnju proceduru do sanitarnog inspektora i dalje u izolaciju, odakle nemaju mogućnost koristiti redovite pravne lijekove, što zbog neznanja što zbog izolacije u kojoj borave.

Važno je napomenuti da je prelazak sa Osobnom Iskaznicom RH bio moguć sve do dana donošenja naredbe FSCZ, a poslije je zabranjeno putovati sa istom, a da se nije vodilo računa o tome da će se ti isti državljani koji su otputovali u inozemstvo sa RH Osobnom Iskaznicom nekada vratiti kućama, a za što sad moraju prvo platiti kaznu da bi uopće ušli u vlastitu državu.

U BiH državljanstvo prestaje po članku 16. Zakona o državljanstvu BiH i niti na koji drugi način, dakle, Granična policija nema ovlasti nekoga proglasiti strancem u vlastitoj državi i na osnovu toga izricati prekršajne naloge koji su i sami kontradiktorni sa Zakonom o graničnoj kontroli na koji se pozivaju.

Takvo postupanje granične policije BiH je nezakonito, diskriminatorno i u suprotnosti sa Ustavom BiH.

Tražimo hitno reagiranje svih nadležnih institucija, usklađivanje rada granične policije sa pomenutim zakonima, odgovornost ministra sigurnosti BiH i ravnatelja granične policije BiH, disciplinske postupke protiv graničnih službenika koji su nezakonito postupali, povrat uplaćenih sredstava na ime izrečenih prekršajnih naloga i ispriku svakom državljaninu BiH kome je ova nepravda učinjena.

S poštovanjem;
Ivan Ćuro

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.