PONIŠTENA ODLUKA 21 milijun maraka se preusmjerava za nabavku medicinske opreme

PONIŠTENA ODLUKA 21 milijun maraka se preusmjerava za nabavku medicinske opreme
hercegovina.info

Na prijedlog premijera Federacije BiH Fadila Novalića Vlada je na odlučila staviti van snage odluku o raspodjeli 21 milijuna maraka nižim nivoima vlasti i fondovima - županijama općinama i gradovima i ta sredstva preusmjerila za nabavku medicinske opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa – COVID 19.

"Federalno ministarstvo financija je zaduženo da 21 milijun maraka s Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - županijama i općinama usmjeri u Tekuću rezervu Vlade FBiH, a Vlada Federacije će ova sredstva preusmjeriti na Federalno ministarstvo zdravstva za nabavku medicinske opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa - COVID 19", navode u priopćenju.

"Raspodjelu nabavljene medicinske i druge opreme od ovih sredstava vršit će županijski zavodi za javno zdravstvo, vodeći se kriterijem broja stanovnika", izjavio je premijer Novalić.