Početak kraja Elektroprivrede BiH

Početak kraja Elektroprivrede BiH

U trenucima najave mogućeg raskida ugovora s kineskim investitorima za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla vrijednosti 1.5 milijardi KM kao i kreditnog opterećenja od 145 milijuna, u ruskoj Sberbanci, Elektroprivreda BiH dobila je negativno mišljenje na konsolidirano financijsko izvješće od strane revizorske kuće nekadašnjeg premijera Republike Srpske (RS) Aleksandra Džombića. Ovo revizorsko izvješće za 2019. godinu korak je u pripremi koncerna za značajnu transformaciju. Od umanjenja vrijednosti, mogućeg restrukturiranja te u konačnici eventualnog preuzimanja tvrtke.

Odluka o odabiru kineskog konzorcija kao i povećavanju cijena s inicijalnih 760 milijuna KM na 1.5 milijardi veže se za mandat SDP-ovog kadra Elvedina Grabovice kao direktora Elektroprivrede BIH. Natječaj s kineskom državnom tvrtkom potpisan je 2014. godine da bi ugovor o financiranju potpisao nasljednik Grabovice na čelu EP BIH kadar SDA stranke Bajazit Jašarević u studenom 2017. godine. Sporazumom o 20-godišnjem kreditu za financiranje projekta Blok 7 TE Tuzla definirano je da će 15 posto vrijednosti projekta biti financirano novcem J.P. Elektroprivrede, a ostatak novcem kineske državne banke 'EXIM' s tim da vlada FBiH izda 100 postotnu bankovnu garanciju.

Kako bi financirali avans za projekt izgradnje, Elektroprivreda BiH se kreditno zadužuje kod konzorcija komercijalnih banaka predvođenih ruskom Sberbank-om u iznosu od 145 milijuna KM, iako su u tom trenutku imali oročenih cca. 120 milijuna KM.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon isplate avansa započinju pripremni radovi, a natječaj koji je službeno iznosio 19 milijuna EP BiH dodjeljuje konzorciju ITC Zenica, Integral Inženjering i Prijedor putevi koji se prema pisanju medija dovode u vezu sa samim vrhom SDA i SNSD. Pripremni radovi su završeni, a kineski investitor nije još preuzeo gradilište.

Nakon 15 godina, izgradnja bloka 7 TE Tuzla najveće i najskuplje poslijeratne energetske investicije vrijednosti 1.5 milijardi KM danas je upitna.

Službeno razloge treba tražiti u otkazivanju suradnje General Electric-a s kineskim konzorcijem 'Gezhouba' što je dovelo da pokušaja izmjene ugovora ratificiranog od strane Vlade FBIH, Parlamenta FBiH kao i Vijeća Ministara BiH.

Predsjednik Nadzornog odbora Izet Žigić komentarajući najave oko eventualnog raskida ugovora s kineskim konzorcijem ističe da je EP BiH do sad ispunio svoje obaveze i da je stav ovog tijela poštivanje izvornog teksta ugovora.

"Mi smo podržali izvorni tekst Ugovora s podizvođačima za vitalnu opremu iz Europe, odnosno Amerike. Takav ugovor je podržala Vlada FBiH i oba Doma Parlamenta. Bilo kakva izmjena Ugovora zahtjeva isti put odobravanja tih izmjena. Nismo za raskidanje Ugovora već samo poštovanje već dogovorenog".

Žigić ističe da kineski partner kasni s realizacijom aktivnosti i da je Uprava Elektroprivrede BiH zadužena da poduzme sve korake u cilju zaštite interesa ove tvrke, a time i FBiH.

Postavlja se pitanje – na koji način će Uprava EP BiH, u ovom trenutku predvođena Admirom Andelijom, štititi interese ovog poduzeća u 90-postotnom vlasništvu FBiH? Iz Uprave EP BiH nisu mogli govoriti o posljedicama raskida ugovora.

"U ovom trenutku je prerano govoriti o raskidu EPC Ugovora, jer sve strane ulažu napore da se Ugovor održi na snazi i do kraja realizira. Ukoliko bi u konačnici i došlo do raskida Ugovora, posljedice tog raskida bi se cijenile prema razlozima i okolnostima tog raskida, te se u ovom trenutku ne mogu prejudicirati njegove eventualne posljedice".

Prema navodima Uprave EPBiH jamac da će radovi završiti na vrijeme su EPC izvođač koji je između ostalog za ovu namjenu izdao bankovnu garanciju u iznosu od 15 posto neto ugovorene cijene. Ističu da je ugovorom definirano da izvođač plaća penale u slučaju kašnjenja.

"U skladu s EPC Ugovorom, Izvođač plaća ugovornu kaznu za kašnjenja i ista se plaća nakon protoka roka za završetak projekta, te se u ovom trenutku ne može procijeniti hoće li stvarno doći do kašnjenja".

Revizioni dokazi Aleksandra Džombića

Podsjećamo, revizorska kuća 'Grant Thornton' u vlasništvu Aleksandra Džombića nekadašnjeg ministra financija RS-a i premijera ovog entiteta za čiji mandat se vežu afere poput izgradnje nove zgrade Vlade RS-a, privatizacije Robne kuće 'Boska', propast 'Birča' kao i plasman kredita iz IRB-a, dobila je posao eksterne revizije Elektroprivrede i zavisnih društava u razdoblju 2019-2021. godine.

Aleksandar Džombić, FOTO: Nezavisne

To je konačni epilog niza žalbi i upravnih sporova između revizorske kuće BDO Sarajevo, Ureda za razmatranje žalbi BiH kao i Suda BiH. Prvobitni natječaj dobila je revizorska kuća BDO Sarajevo da bi nakon odluke Ureda za žalbe BIH posao bio dodijeljen tvrtki 'Grant Thornton'. BDO Sarajevo pokreće upravni spor da Sud BiH donese odluku da se postupak ponovi. Nakon ponovljenog postupka natječaj za eksternu reviziju dobila je revizorska kuća Aleksandra Džombića.

Pored apsolutnog monopola u RS-u, Aleksandar Džombić čije se nekadašnje revizorsko društvo 'Confida' dovodilo u vezu s malverzacijama prilikom poslovanja, dampingovanjem cijena dobio je poslove eksternih revizija, a samim tim i uvid u poslovanje i dokumentaciju u najvažnijim federalnim i državnim institucijama poput Centralne banke, Kliničkog centra, Razvojne banke FBiH, Terminala FBiH te u konačnici i EP BiH.

Visokopozicionirani izvor EP BiH za portal Tacno.net ističe da se negativno mišljenje koje je Aleksandar Džombić izdao ovom koncernu može značajno odraziti na ugovor o financiranju s kineskim investitorom o izgradnji bloka 7 TE Tuzla kao i na komercijalni kredit u iznosu od 145 milijuna KM podignut kod konzorcija banaka predvođenih ruskom Sberbankom.

"Analizom negativnog revizorskog izvještaja kuće 'Grant Thornton' za 2019. godinu evidentno je da nije postojala osnova za negativno mišljenje. Kvalifikacije revizora na osnovu kojeg je iskazano mišljenje, a koje se odnose na obaveze rudnika kao i gubitke iznad visine kapitala su u totalnoj suprotnosti sa standardima. Za Koncern J.P. Elektroprivreda ovakvo mišljenje posebno je opasno u trenutku investicije za Blok 7 TE Tuzla. Ne samo zbog kredita kod EXIM banke nego i komercijalnog kredita kod Sberbanke. U slučaju negativnog financijskog mišljenja, prema pravilima bankarskog poslovanja, banka ima mogućnost raskida Ugovora o kreditu i aktiviranja sredstava osiguranja".

Podsjećamo, kao garanciju za komercijalni kredit, ruska Sberbanka je dobila pravo hipoteke nad Blokom 6 TE Tuzla te dijelom upravne zgrade Elektroprivrede BiH dok je kao garancija za kredit s kineskom EXIM bankom založena hipoteka na planirani Blok 7 TE Tuzla.

Ugovorom između J.P. Elektroprivreda i Konzorcija banaka Sberbanka BH, Intesa Sanpaolo Bank i NLB banke o financiranju dijela avansa za izgradnju bloka 7 TE Tuzla, a koji su potpisali Bajazit Jašarević i tadašnji Izvršni direktor za ekonomske poslove Muhamed Ražanica, postavljeni su veoma rigorozni razlozi zbog kojih banka može raskinuti ugovor i pokrenuti naplatu.

Pored ograničenja investicija do 2024. godine te zabrane isplate dividende bez suglasnosti banke kao i redovnog dostavljanja financijskih izvještaja urađenih od strane eksternog revizora jasno je definirano da banka ima pravo raskida ugovora i naplate potraživanja ukoliko dokumenti ili podaci koje Elektroprivreda dostavlja nisu potpuni, ažurni i točni.

Izvor potala Tačno.net ističe da je negativno mišljenje u sklopu revizorskog izvještaja krajnje tendenciozno pogotovo ukoliko se poredi s revizorskim mišljenjem koje je Aleksandar Džombić dao Elektroprivredi RS-a.

"U revizorskom izvještaju Elektroprivrede RS navedene su puno veće primjedbe pogotovo u segmentu naplate potraživanja što je dovoljna osnova za negativno mišljenje. Međutim, revizorska kuća 'Grant Thornton' Elektroprivredi RS-a je dostavila mišljenje s rezervom. Postavlja se pitanje koji je krajnji interes. Je li to sustavna priprema koncerna Elektroprivrede za značajne transformacije poput restrukturiranja tvrtke, odvajanja proizvodnje od distribucije ili je to u konačnici početak preuzimanja tvrtke. Elektroprivreda je imala i negativan financijski izvještaj i kada je renomirana revizorska kuća KPMG radila reviziju, ali Elektroprivreda u tom trenutku nije imala kreditna zaduženja".

Iz Sberbanke Sarajevo do objave ovog teksta nije stigao odgovor na upit o posljedicama negativnih financijskih izvještaja na kreditni aranžman, a sadašnji Izvršni direktor za ekonomske poslove Muhamed Kozadra odbio je govoriti na ovu temu.

Također, iz revizorskog društva 'Grant Thornton' u vlasništvu Aleksandra Džombića nisu stigli odgovori na postavljena pitanja.

Andelijina crna lista

O načinu na koji je Admir Andelija kao kadar SDA na prijedlog DF-a došao na poziciju generalnog direktora Elektroprivrede BiH kao i njegovim konekcijama sa kontroverznim biznismenom Abdurahmanom Hodžićem Hodžom, portal Tačno.net pisao je početkom prošle godine.

U razdoblju od dolaska na poziciju generalnog direktora EP BIH ovo poduzeće je po prvi put počelo objavljivati liste ponuđača koji su diskvalificirani na vremensko razdoblje od tri godine od sudjelovanja na tenderima. Tako su se na listi našla poduzeća poput 'Nexsen-a' Banja Luka, Institut za građevinarstvo IG Banja Luka, INZA-e, ALS d.o.o. Bihać. Skoro dva mjeseca iz Elektroprivrede nisu stigli odgovori na pitanje iz kojih razloga su ove tvrtke diskvalificirane.

Indikativno, prema podacima odjela za internu reviziju Elektroprivrede BiH koja je analizirala ispoštovane odredbe tenderskog ugovora potpisanog s revizorskom kućom 'Grant Thornton', realizacija ugovorenog posla kasnila je 574 dana. Iako je rok za realizaciju iznosio 27 dana.

Izvršni direktor za ekonomske poslove Muhamed Kozadra u svom rješenju dostavljenom drugom ponuđaču na tenderu, kompaniji BDO Sarajevo, opravdao je ovo kašnjenje podatkom da rok naveden u predmetnoj ponudi nije ispoštovan, jer podaci neophodni za reviziju nisu bili pripremljeni na vrijeme od strane zavisnih društava i vladajućeg društva.

Da Elektroprivreda BIH ima problema sa stvarnim prikazom financijskog poslovanja govori i podatak da su pola godine nakon imenovanja dva člana Odbora za reviziju Elektroprivrede BIH, podnijela ostavke. Prema pisanju portala Žurnal.info, prvi je to uradio dr. Haris Jahić, profesor ekonomskog fakulteta koji je naveo da su eksterna i interna revizija formalnost.

FOTO: žurnal.info

Koncern Elektroprivrede posluje sa milijunskim gubitkom

Prema podacima iz Konsolidiranog financijskog izvještaja za 2019. godinu Koncern Elektroprivreda BiH ovu godinu je završila su gubitkom od 12,6 milijuna KM što je pozitivan rezultat, ako se u obzir uzmu gubitci iz 2018. godine od 17.1 milijun KM.

Postavlja se pitanje na koji način će ovo javno poduzeće servisirati dugove prema obavezama iz kredita i kako će pronaći rješenje za izlazak iz ugovora o izgradnji Bloka 7 Tuzla koji već u ovom trenutku nema financijsku opravdanost kako zbog naplate CO2 pristojbi tako i zbog proizvodnih troškova.

Parcijalni koruptivni interesi u proteklih 15 godina doveli su najvrijednije poduzeće u Bosni i Hercegovini u mat poziciju ulaganjem u zastarjelu tehnologiju i potpisivanjem nepovoljnih kreditnih aranžmana što može imati katastrofalne posljedice za energetski sektor Bosne i Hercegovine.

Iz kineskog veleposlanstva u Sarajevu na upit portala Tacno.net o eventualnom jednostranom raskidu ugovora Elektroprivrede BIH sa kineskim državnim konzorcijem 'Gezhouba' stigao je krajnje diplomatski odgovor.

"Kineska strana se dosljedno pridržava principa zajedničkih konzultacija, zajedničkog doprinosa i ostvarivanja zajedničke pobjede u pragmatičnoj suradnji sa bh. stranom. Ukoliko dođe do problema u provođenju projekta, dvije strane trebaju ga riješiti dogovorom. Suradnja između Kine i BiH je ravnopravna i u korist obje strane".

Prema službenim podacima ukupne direktne investicije koje se odnose na registrirani kapital iz Narodne republike Kine u BiH u razdoblju od 1994. godine do kraja 2019. godine iznose nešto više od 7 milijuna KM.

Međutim, kroz Ugovore o izgradnji i financiranju energetskih i infrastrukturnih projekata BIH je, prema podacima Financial Times-a, na samom vrhu kineskih investicija u regiji koje se procjenjuju na više od tri milijarde dolara.

Svi kineski projekti u BiH se odnose na kreditiranje i izgradnju infrastrukture.