Platformaški nastavili s postavljanjem svojih kadrova i skidanjem "njihovih"

Platformaški nastavili s postavljanjem svojih kadrova i skidanjem "njihovih"
Tako su za članove Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za nominaciju jučer predloženi: Darko Polić, Jasmir Velić, Dragan Petrović, Mirjana Šakota, Petar Šunjić i Maja Kajtaz. Imenovanje predloženih članova Nadzornog odbora izvršit će Skupština JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar.

Nelegalna Vlada FBiH donijela Odluku o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor direktora i Upravnog odbora ovog zavoda. U sastav Komisije imenovani su Miroslav Jurešić, Jasmina Hercegovac, Jasmina Babić, Velida Draško i Sead Pita.

Imenovana je, također, i Komisija za razmjenu podataka o vojnim stanovima s Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom. Nakon što je raniji predsjednik Komisije Spomenko Jukić podnio ostavku, na ovu poziciju imenovan je Jakov Dujić, a za članove Amila Busuladžić i Dilaver Gogalija.
Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, te je umjesto Derviša Đurđevića u ovo tijelo imenovana Hidajeta Bajramović.

Također je izmijenjeno i Rješenje o imenovanju ekspertne Radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, tako što je umjesto Asife Vrabac imenovana u ovo tijelo Sedžida Đonlagić.

Danas je Inda Ažman privremeno imenovana za federalnog pravobranioca, do okončanja postupka imenovanja na osnovu Zakona o Federalnom pravobraniteljstvu.

Vlada je jučer, kao svoje predstavnike za novi saziv Državne komisije za granicu BiH, predložila Antoniju Sikimić, Zijada Džananovića i Mahiru Zubetljak, priopćeno je Ured za odnose s javnošću nelegalne Vlade FBiH.

R.I. Dnevnik.ba