Obveza svih županija je prelazak na trezorsko plaćanje | Hercegovina.Info

Obveza svih županija je prelazak na trezorsko plaćanje

Jelka Miličević
Jelka Miličević
Potvrdila je to novinarima dopremijerka i federalna ministrica financija Jelka Milićević nakon današnjeg sastanka s županijskim premijerima i ministrima financija, s kojim je razgovarala o zajedničkim procesima u vezi Reformske agende, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Mehanizma koordinacije.

- Trenutno sve županije, a i sama Federacija, imali su deficit, koji se zakonski mora pokriti u narednih pet godina. U županijskim budžetima sada se moraju planirati određena sredstva ovisno od svojih mogućnosti - naglasila je Milićević.

S druge strane ističe da okvirni budžet nalaže da se "ne može stvarati više obveza nego što je prihoda".

- To je buduće ponašanje, a okvir za prihode postavljamo to jest usvajaju se na nivou Federacije, što predstavljaju makroekonomski pokazatelji - koliki će biti rast društvenog proizvoda i koliko čekamo prihoda, a prema ti prihodima se slažu troškovi - naglašava Milićević.

Predstavnicima županija na sastanku, kojem su prisustvovali federalni premijer Fadil Novalić i dopremijer Vesko Drljača, ukazalo se na važnost vođenja i ispravnog shvaćanja fisikalne politike, jer je ta politika u nadležnosti Federacije, ali se implementira na sve razine vlasti.

- Također, osvrnuli smo se na donesene zakone, po kojima će određene financijske efekte imati županije u 2017. godini. Bilo je riječi i o veoma važnim zakonima, koji se planiraju u ovoj godini a vezani su opet za financijske efekte nižih razina vlasti, kao što su porez na dohodak, zakon o raspodjeli javnih prihoda. To su zakoni u kojima želim osobno, kao i Vlada FBiH sudjelovati i konstruktivnoj i koordiniranoj raspravi i da ti zakoni budu dogovor koji ćemo s predstavnicima županija ispoštovati i razumijeti svi - kazala je Milićević.

Odgovorno trošenje i mjerenje efekata javnog novca omogućava Zakon o financijskoj kontroli i upravljanju, koji je prošle godine usvojen kao jedna od obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

- Praksa je da se na svaku jedinicu proračunskih sredstava moraju mijeriti neto efekti ili kroz ekonomske parametre ili kroz neka druga davanja, vraćanja. Kod nas do sada to nije bila praksa budući da nije postojala metodologija. Tako smo nakon usvajanja Zakona shvatili da je došlo vrijeme drugačijeg odnosa prema javnim sredstvima - konstatovala je Milićević.

Ubrzo očekuje da će biti dostupni službeni podaci, koji će pokazati da su sve županije i Federacija bili u suficitu za 2016. godinu. To je ono što daje nadu - svi ti prihodi koji se povećavaju od indirektinih i direktnih poreza i uz racionalno ponašanje i kontrolu financijskih sredstava mogli bi naše deficite staviti pod kontrolu. Ono što se ne može staviti pod kontrolu su obveze županija - sudske presude iz radnih odnosa - poručila je u izjavi novinarima dopremijerka i federalna ministrica financija Jelka Milićević.

Dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istaknuo je da su na sastanku predstavnici USAID-a prezentirali glavne elemente projekta reforme fiskalnog sektora, čiji je jedan od ciljeva racionalizacija parafiskalnih taksi i naknada.

Predstavnici županija zaključili su da su se ovakvi sastanci trebali češće održavati, te je dogovoreno da se svaka tri mjeseca federalni premijer Fadil Novalić sastaje s županijskim premijerima da bi se analizirala zajednička problematika i pratilo njihovo rješavanje.