Objavljen međunarodni tender za izbor izvođača radova za izgradnju mosta Svilaj preko rijeke Save

autocesta
autocesta
...(Odžak- granica Republike Hrvatske i Sredanci-granica Bosne i Hercegovine) autoceste na Кoridoru Vc

Na temelju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta Svilaj preko rijeke Save i priključnih graničnih dionica (Odžak- granica Republike Hrvatske i Sredanci-granica Bosne i Hercegovine) autoceste na Koridoru Vc, dana 17.09.2015. godine, u Elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr), pod brojem objave: 2015/S 002-0030770. objavljen je međunarodni tender za izbor izvođača radova za most preko rijeke Save kod Svilaja.

Rok za dostavu ponuda je 09.11.2015. godine do 12.00 sati. Procijenjena vrijednost nabave: 196.600.000,00 HR kn (26.000.000,00 EUR) bez PDV-a. Rok dovršetka radova: 730 (sedamstotrideset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Dužina mosta je 660 m, a širina 29 m.
Izvori financiranja izgradnje međudržavnog mosta su kreditna sredstva Europske investicijske banke (EIB) i Europski fondovi (za Republiku Hrvatsku), a grant sredstva EU i sopstvena sredstva (za Bosnu i Hercegovinu).