MINISTARSTVO SDA-OVOG DEDIĆA Tisuće maraka davali poljoprivrednicima koji su kršili uvjete, a trebali dobiti zabranu

Poljoprivreda Ljubuški trsova loza
Arhiva

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine uradio je Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH.

U izvješću postoji dio ‘osnova za mišljenje s rezervom’ u kojem Ured kaže da ne može potvrditi opravdanost dodjele poticaja po osnovu proizvodnji i ostalih podrški u prethodnoj godini u iznosu od 126.254 KM za korisnike koji su prekršili uvjete na temelju kojih su ostvarili poticaje u 2021. godini.

“Zbog načinjenih prekršaja Ministarstvo je trebalo izdati rješenja o zabrani apliciranja u skladu sa članom 49. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju”, navode iz Ureda.

Dodaju da izdavanje rješenja o odbijanju prava na poticanje po modelu ruralnog razvoja iz 2012. godine nije izvršeno efikasno, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH, što je imalo za posljedicu da do okončanja revizije još uvijek nije izdato 70 od ukupno 242 rješenja, iako je s 31. 12. 2021. godine utvrđeno da nema potencijalnih obaveza po ovom osnovu.

Ured je, također, skrenuo pažnju na sljedeća pitanja:

“Obračun poreza i doprinosa na isplaćene naknade članovima povjerenstva nije imao tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima zbog mišljenja Federalnog ministarstva finansija i ograničenja postojeće aplikacije za obračun plaća i naknada u Trezoru FBiH”.

Nadzor i kontrola županijskih poljoprivrednih inspektora i dodatna kontrola federalne poljoprivredne inspekcije, u suradnji sa županijskom, nisu vršeni u obujmu predviđenom članom 27. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, smatraju iz Ureda.

Dodaju da revalorizacija stalnih sredstava nije izvršena jer Federalno ministarstvo financija kroz modul stalnih sredstava nije osiguralo tehničke preduvjete.

“Proračunski korisnici, u skladu s Uredbom o računovodstvu proračuna u FBiH, Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u FBiH i Računovodstvenim politikama za federalne proračunske korisnike i trezor, vrše revalorizaciju ako je inflacija na godišnjem nivou, mjerena rastom cijena, viša od 10% ili 10% i više, kumulativno od posljednje promjene vrijednosti sredstava. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, rast cijena proizvođača industrijskih proizvoda u 2022. godini iznosio je 17,4%”.

S obzirom na to da Federalno ministarstvo financija nije definisalo knjigovodstveno evidentiranje, financijsko izvještavanje i godišnji obračun za razvojno-investicijske projekte koji se realiziraju putem projektnih računa, Ministarstvo nije uspostavilo knjigovodstvene evidencije i financijsko izvještavanje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u FBiH, dodaje se u Izvješću.

Na čelu Ministarstva poljoprivrede bio je SDA-ov Šemsudin Dedić.