CCI Brojne nepravilnosti u radu Ministarstva financija, SKB Mostar i ZZO HNŽ

SKB Mostar
SKB Mostar

Nakon što su nepravilnosti u radu županijskih institucija u HNŽ-u, a koje je utvrdio Ured za reviziju institucija u FBiH, bile bez adekvatnog razmatranja, u ovoj županiji poduzet je prvi korak prema uspostavi nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka.

Naime, zastupnici Skupštine HNŽ-a uputili su važne inicijative kako bi se uspostavio nadzor nad procesom otklanjanja nepravilnosti i slabosti u radu institucija, a o njima će na narednoj sjednici odlučivati Kolegij županijske Skupštine, priopćeno je u danas iz Centra civilnih inicijativa (CCI).

U pitanju je inicijativa kojom su od rukovodstva Skupštine zatražili zakazivanje tematske sjednice u lipnju 2024. godine na kojoj bi se raspravljalo o Programima mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti i statusu preporuka revidiranih institucija (zaključno s 31. svibnja 2024. godine).

Dodatno, zastupnici su inicijativama tražili od Vlade HNŽ-a da od revidiranih institucija zatraži dostavljanje Programa mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti kako bi iste Vlada razmotrila i uputila Skupštini na dalje postupanje.

Na ovaj način su zastupnici Skupštine HNŽ-a pokazali spremnost da se u ovoj županiji uspostavi nadzor koji može osigurati da se uočene nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca županijskih institucija otklone.

Naime, realizacijom revizorskih preporuka institucije otklanjaju slabosti i nepravilnosti u radu što doprinosi odgovornijem trošenju javnog novca i kvalitetnijim uslugama za građane ove županije.

Ovo je posebno važno imajući u vidu da su u prethodnom razdoblju revidirane institucije koje su korisnici proračuna i koje su izuzetno važne za građane ove županije – u pitanju su Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Ministarstvo financija HNŽ i Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ.

Naime, u ovim institucijama zabilježen je veliki broj nepravilnosti, između ostalog nepravilnosti u zapošljavanju uposlenika u javne institucije i u sklapanjima ugovora, da se dodatna sredstva na plaće ne isplaćuju u skladu s pravilnikom o radu i da se naknade za regres i vjerske i državne praznike isplaćuju u visini koja je iznad zakonski propisane, da se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, da se ne vrši interna revizija proračunskih korisnika županija, gradova i općina, da se raspodjela tekućih transfera drugim razinama vlasti vrši bez javnog poziva i utvrđenih kriterija i još mnogo drugih nepravilnosti koje se izravno dotiču trošenja javnog novca, a samim tim i kvalitete života građana.

Pored svega navedenog, činjenicu koliko je važno da Skupština HNŽ-a preuzme veću nadzornu ulogu nad implementacijom revizorskih preporuka od strane revidiranih institucija potvrđuje i podatak da se veliki broj preporuka ponavlja iz godine u godinu, što znači da institucije nastavljaju raditi s nepravilnostima u svom radu.

U skladu sa tim, Centri civilnih inicijativa podržavaju inicijativu i nastojanja zastupnika da se u skladu s Poslovnikom Skupštine HNŽ-a zakaže tematska sjednica i na taj način uvede mehanizam nadzora kojim će se osigurati postupanje po preporukama revizije.