JP Elektroprivreda HZ HB nije za promjene cijena električne energije

"Stav je JP Elektroprivrede HZ HB, koji smo u više navrata proteklih mjeseci iznosili, da zbog ukupnih okolnosti nije bilo ni potrebe za pokretanjem novoga tarifnoga postupka, te da ne treba mijenjati cijene el. energije, a slijedom toga nismo ni tražili poskupljenje el. energije.

 

No, FERK je za ovo poduzeće samoinicijativno pokrenuo tarifni postupak i to samo za jednu od djelatnosti JP Elektroprivreda – Opskrbu el. energijom kupaca prvoga reda.

Sukladno tome, mi smo bili obvezni i krajem 2009. godine dostavili potrebnu dokumentaciju o svim troškovima vezanim za sve naše djelatnostima FERK-u na razmatranje.

Tražimo i očekujemo objektivno sagledavanje i procjenu ukupnih uvjeta i svih troškova poslovanja poduzeća, kako eventualna korekcija cijena ne bi bila niti na štetu pojedinih kategorija naših kupaca, a niti otežala naše poslovanje u ovako nepovoljnom poslovnom okruženju i najavama još težih posljedica ekonomske krize. Neizvjesno je kako će se kretati cijene el. energije na tržištu, koliko će energije biti potrebno za naše velike kupce, kakve će biti hidrološke prilike i dr.

Ne želimo prognozirati što će i kako će FERK odlučiti, no i dalje smatramo da u tekućoj godini ne bi trebalo mijenjati cijene el. energije bez obzira što realno naši troškovi poslovanja koje smo morali predočiti FERK-u upućuju na potrebu za povećanjem cijene el. energije i do 5 posto. Naglašavamo da ovo nije izričiti zahtjev JP Elektroprivreda HZHB za povećanjem cijene nego procjena koju smo morali predočiti FERK-u zbog metodologije tarifne procedure, a na temelju naših troškova poslovanja.

Napominjemo da su u protekloj godini samo naknade za korištenje hidroakumulacijskih objekata koje poduzeća plaća 100 % povećane, što je dodatni trošak veći od 7 milijuna KM, u tijeku su i tarifni postupci pokrenuti od strane Neovisnog operatera sustava BiH (NOS-a) i Elektroprijenosa BiH za povećanjem naknada koje plaćaju elektroprivredna poduzeća za njihove usluge, tu su i povećani troškovi koji proizlaze iz Kolektivnog ugovora elektroprivrednih djelatnosti u FBiH i dr.

JP Elektroprivreda je spremna i nadalje racionalizirati svoje troškove poslovanja na koje može utjecati, maksimalno koristiti unutarnje rezerve poduzeća kako bi kompenzirali povećanje troškova poslovanja, tako da ne dolazi do promjena cijena el. energije.

Također smatramo neprofesionalnim i tendencioznim selektivno plasiranje informacija u javnost iz FERK-a za vrijeme dok tarifni postupak traje, odnosno prije zakazanih rasprava o tarifnom postupkum", stoji na kraju priopćenja Ureda za informiranje EP HZHB.