IZVJEŠĆA UOPĆENA, A I PROGRAM BUDUĆEG RADA Dijelili su novce, freze, traktore, plaćali doktorate, a nema kome i kako

IZVJEŠĆA UOPĆENA, A I PROGRAM BUDUĆEG RADA Dijelili su novce, freze, traktore, plaćali doktorate, a nema kome i kako
Hercegovina.info

U četvrtak u Mostaru zasjeda Skupština HNŽ-a, a pred zastupnicima će se naći 12 točaka, među njima i izvješće Vlade HNŽ-a o radu u 2021., izvješće o radu Županijsklog javnog pravobraniteljstva, te županijskog Suda i Tužiteljstva. Vlada HNŽ-a u svom izvješću o radu u 2021. ponajviše nabrojava što je u kojem ministarstvu isplatila iz proračuna, dok konkretne rezultate rada ne prezentira, ni u jednom ministarstvu. Takođe, i program rada za ovu godinu joj je prilično uopćen i obiluje floskulama. Evo kako to izgleda. 

Prioritetni ciljevi Vlade u 2022.godini su(opa. i onda slijede nabrajanja), umjesto konkretnih ciljeva: 

Od ožujka 2020. godine na razini HNŽ provode se epidemiološke mjere, uključujući i mjere s izolacije s vrlo nepovoljnim utjecajem na gospodarsku aktivnost koja je smanjena ili obustavljena na gotovo svim područjima, osim onim neophodnim za funkcioniranje društva. U početku su ključni napori bili usmjereni prvenstveno na zaustavljanje širenja koronavirusa i sprječavanje neodrživih pritisaka na sustav javnog zdravstva, a nakon toga u uvjetima prihvatljive epidemiološke situacije procijenjeno je da su stvorene pretpostavke za reaktiviranje gospodarskih i društvenih djelatnosti i aktivnosti uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada HNŽ pomno je pratila kretanja u gospodarstvu te je imajući u vidu  trenutne, ali i potencijalno moguće nove javno-zdravstvene i ekonomske posljedice još uvijek prisutne pandemije koronavirusa, kao ključne izazove u 2022. godini identificirala: daljnje jačanje zdravstvenog sustava, socijalne sigurnosti i oporavak gospodarske aktivnosti uz očuvanje radnih mjesta. Uz uvažavanje navedenoga, ovaj program definira prioritetne ciljeve u postizanju ravnoteže između socijalnih, gospodarskih i okolišnih zahtjeva s mogućnošću da se tijekom realizacije mogu vršiti njegova prilagođavanja sukladno eventualno izmijenjenim uvjetima. 

Vizija razvitka HNŽ istu prepoznaje kao ekonomski i društveno najrazvijeniju regiju u BiH, prepoznatljivu kao regiju ugodnog življenja i visokog životnog standarda, privlačnu za investicije, s jakim poduzetništvom koje se temelji na malim i srednjim poduzećima, poljoprivredi i turizmu, i koja svoj ekonomski razvoj i društveno blagostanje gradi na sinergiji različitosti, uvažavajući odrednice ekonomske, društvene i okolišne održivosti.

Na tom tragu definirani prioritetni ciljevi u 2022. godini su: održivost javnih financija; podizanje razine osobne i imovinske sigurnosti građana; poboljšanje životnog standarda iosiguravanje društvene pravednosti i socijalne uključenosti, demografska revitalizacija, reforma obrazovanja i njegovo povezivanje s tržištem rada, učinkovita javna uprava. unaprijeđeno poslovno okruženje, održivi gospodarski rast i razvoj, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i razvijena okolišna infrastruktura.

Njihovu bržu i učinkovitiju operacionalizaciju omogućilo je usvajanje strateških dokumenata,  Riječ je prije svega o Strategiji razvitka HNŽ/K za razdoblje 2021. – 2027. te usvajanje Strategije ruralnog razvitka HNŽ/K za isto razdoblje.

Strategija razvitka HNŽ za razdoblje 2021. – 2027. godine predstavlja integrirani multisektorski dokument kojim se određuju javne politike i integralno usmjerava razvitak Županije i jedinica lokalne samouprave unutar Županije. Sadrži prioritete prostornog razvitka Županije i razvojne smjerove utvrđene u strateškim dokumentima FBiH i dokumentima relevantnim za proces integracije BiH u Europsku uniju.Činjenica da HNŽ/K ima nekoliko izrazitih prednosti (prirodni resursi, različitost resursa, ljudski resursi, dobra geografska poziconiranost…) osnovna je nit vodilja kreiranja Strategije koja ima za cilj da te postojeće komparativne prednosti ciljano prerastu u jedinstvene konkurentske prednosti. Sve značajnije globalne i regionalne prijetnje, u prvom redu neočekivane krize poput zdravstvene krize epidemije kororonavirusa, s nepredvidljivim uzrocima i posljedicama, nameću imperativ postupnog stjecanja i jačanja snage i otpornosti na krizne izazoveu duljem vremenskom razdoblju. 

Strateški ciljevi HNŽ do 2027. godine: dinamičan ekonomski razvitak uz održivo korištenje resursa, podizanje kvaliteta  i suvremenog razvitka  društvenog sektora  i upravljanje resursima i uslugama ekosustava  sukladno postojećim kapacitetima okoliša, predstavljaju temelj čije ostvarenje jamči  prosperitetniju i građanima za život ugodniju sredinu…”, navodi se u planu rada

Osim Vlade hvali se i Tužiteljstvo. U izvještajnom razdoblju(2021.) Tužiteljstvo je podiglo 489 optužnica, a sudovi su ih sve potvrdili.

U predmetima općeg kriminaliteta podignute su 463 optužnice, 6 u predmetima ratnih zločina, a 19 u predmetima korupcije, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta. Na kraju izvještajnog razdoblja u ovom tužiteljstvu je bilo ukupno 265 neriješenih prijava, od čega je sedam prijava starije od 4 godine, 3 prijave starije od 3 godine, 21 prijava starija od 2 godine, 44 prijave starije od 1 godine… 

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.