Ismir Jusko i Saša Dalipagić na prvom sastanku ministara prometa

Ismir Jusko i Saša Dalipagić na prvom sastanku ministara prometa

...sa suradnicima, sudjelovali su na prvom sastanku ministara prometa, održanom u Rigi (Latvija) u okviru inicijative 16+1, pod predsjedavanjem Uldisa Augulisa, ministra prometa Republike Latvije. Naime, sukladno dogovoru postignutom krajem 2015. godine, na sastanku visoke razine Kine i zemalja centralne i istočne Europe održanom u Suzhou, Latviji je povjerena zadaća zemlje koordinatora za logistiku u formatu 16+1, kao i kućanstvo prvom sastanku ministara prometa 16+1.
U okviru ministarskog sastanka, uspostavljeno je Tajništvo zemalja centralne i istočne Europe i Kine za logističku suradnju sa sjedištem u Latviji. Jedna od zadaća uspostavljenog Tajništva je uska suradnja s fokalnim točkama za razmjenu informacija s drugim zemljama s ciljem stvaranja zajedničkog plana aktivnosti.

Ministri prometa zemalja u okviru inicijative 16+1 su odlučili, u cilju promicanja bliže suradnje i usklađivanja među javnim i privatnih akterima u Kini i zemljama centralne i istočne Europe, poticati razmjenu informacija o prometnim i logističkim uslugama u Kini i zemljama centralne i istočne Europe.

Promoviranje nesmetanog i održivog prometa tereta i jačanje bilateralne i multilateralne suradnje Kine sa zemljama centralne i istočne Europe u području prometa i logistike je jedan od načina kojima se dolazi do razvitka i poboljšanja integriranih prometnih koridora između Kine i Europe, jedan je od zaključaka ministarskog sastanka.
Ministri su zauzeli stav da je potrebno djelovati na mapiranju prometnih koridora koristeći postojeće formate i međunarodnu suradnju kao što je inicijativa Jedan pojas - Jedan put, Transeuropska prometna mreža (TEN-T) i širenje TEN-T prometne mreže na zemlje susjede Europske unije. Širenje kontejnerskog željezničkog prometa između Kine i Europe, razvijanjem trasa i prepoznavajući tržišne potencijale ekološki prihvatljivog željezničkog prometa je način na koji bi se ojačala konkurentnost kopnenih ruta Puta svile.

Još jednom, ministri su naglasili značaj razvitka lanaca opskrbe i jačanja prometnih veza među glavnim investicijskim projektima Kine u trećim zemljama s logističkim centrima, pomorskim i kopnenim lukama i zračnim lukama u zemljama centralne i istočne Europe.
Definirana je potreba promoviranja i koordinaacije provedbe investicijskih projekata u području prometa i logistike kao i potreba identificirnja i promidžbe međusobno korisnih investicijskih projekata, u cilju pretvaranja tradicionalnih kopnenih i pomorskih luka, zračnih luka i logističkih centara u velika regionalna intermodalna logistička čvorišta.

Ministri su zaključili da postoji potreba kontinuiranog održavanja dijaloga između ministara prometa Kine i zemalja centralne i istočne Europe putem godišnjih sastanaka u formatu 16+1.

Ministar Jusko je u svom izlaganju naglasio kako je aktivan angažman Tajništva zemalja centralne i istočne Europe i Kine za logističku suradnju neophodan kako bi se u cjelostii iskoristile mogućnosti suradnje svih zemalja u okviru Inicijative 16+1, te kako će Bosna i Hercegovina aktivno sudjelovati u radu i dati doprinos razvoju ove Inicijative.

U okviru drugog dana, održana je poslovna konferencija službenih izaslanstava i predstavnika poslovnog sektora, te je u sklopu treće sesije koja se odnosila na infrastrukturu i financije, izaslanstvo Bosne i Hercegovine predstavilo aktualne kapitalne projekte Bosne i Hercegovine u okviru prometa i prometne infrastrukture, sa naglaskom na projekte za koje do sada nije zatvorena financijska konstrukcija, odnosno za čiju punu implementaciju nisu osigurana financijska sredstva.