FOTO  HNS: Odjel za prostorno planiranje, građenje, infrastrukturu i komunikacije održao 2. sjednicu

HNS: Odjel za prostorno planiranje, građenje, infrastrukturu  i komunikacije održao 2. sjednicu

Predsjednik Odjela Predrag Kožul prezentirao je strukturu i program rada Odjela. U Odjelu su predstavnici izvršne vlasti sa županijske i federalne razine kao i istknuti stručnjaci i predstavnici akademske zajednice.

Voditelj Kožil je posebno istaknuo značaj stručnoga i političkoga valoriziranja područja u fokusu ovoga odjela. On je naglasio da Infarstrukturni projekti jesu i mogu biti vrlo bitni za razvoj gospodarstva u BiH, posebo na činjenicu da su neki od njih i regionalnoga značaja i postoji realna mogućnost njihovoga financiranja iz međunarodnih fondova. Plansko gospodarenje prostorom je preduvjet i općenito racionalnoga gospodarskoga razvoja. Pri tome uvijek treba imati u fokusu i zaštitu okoliša.

Informaciju o aktivnostima i planovima Pododjela za infrastrukturu i komunikacije prezentirao je voditelj Pododjela Stjepan Krasić, a Informacija o aktivnostima i planovaima Pododjela za prostorno planiranje i građenje i zaštitu okoliša Zdenko Antunović, voditelj Pododjela.

Nakon iscrpne rasprave Odjel je dogovorio konkretne aktivnosti kako Odjela tako i posebno Pododjela.