Grad Mostar planira subvencionirati privatne vrtiće, a zaboravlja da za to ima samo 500 tisuća maraka

Vrtić
hercegovina.info

Grad Mostar u proračunu je izdvojio 500 tisuća maraka za subvencioniranje djece koja pohađaju privatne vrtiće na području Mostara, a odluka o provođenju subvencije naći će se pred gradskim vijećnicima na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća.

Radi se o odluci koja je dobra i potrebna za većinu roditelja čija su djeca ostala uskraćena za gradske vrtiće koji su otprilike duplo ili više jeftiniji od privatnih koji su ipak dnevno prebivalište za stotine mostarskih mališana. No, glavno pitanje ostaje kako Grad Mostar planira sve to pokriti sa samo 500 tisuća maraka na godišnjoj razini?

Privatni vrtići za 200 maraka

Grad Mostar je izračunao ekonomsku cijenu cjelodnevnih vrtićkih programa u iznosu 410 maraka, a ista cijena za cjelodnevni jaslički program iznosi 430 maraka. Prema tome, Grad bi 'uletio' s po 210 maraka subvencije za oba programa što bi značilo da bi roditelji trebali plaćati vrtić 200, odnosno 220 maraka za jaslički program.

Prema nacrtu odluke koju bi sutra trebali podržati mostarski vijećnici, subvencije za smještaj djece isplaćivale bi se u predškolskim ustanovama na području Grada Mostara u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Vrtić

Je li 500 tisuća maraka dovoljno?

Broj djece u mostarskim vrtićima puno je veći nego što bi ova odluka od 500 tisuća maraka mogla pokriti. Prema ovoj računici broj djece koje bi Grad Mostar mogao mjesečno subvencionirati kroz 12 mjeseci je 200-njak djece, što je ipak veliki rascjep s brojkom koju je prošle godine prezentirao Božo Ćorić, načelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Ćorić je tom prilikom kazao da je u gradskim vrtićima oko 900 djece, a u privatnim vrtićima oko 1200 djece, a istaknuo je da je broj potencijalne djece za mostarske vrtiće oko 4.250.

Na financijski aspekt ranije upozoravano

"Kada već govorimo javno o ciframa pa i zahtjevima ukoliko grad bude sufinancirao djecu koja pohađaju privatne vrtiće s 500.000 KM što bi značilo 34,59 KM po djetetu (jer u privatnim vrtićima u 2023.godini evidentirano je 1314 djece) i to je za 11 mjeseci u godini, iz Grada očekuju da poštujemo standarde i normative koje već poštujemo jer smo pravno registrirani, ali isto tako i cijenu prema roditeljima kao javni vrtići što iznosi 190 KM. Mi se pitamo kako to realizirati, a zadovoljiti sve potrebne standarde i normative? Vrijede li djeca koja pohađaju javne vrtiće više od djece koja pohađaju privatne vrtiće?", kazali su ranije u svom priopćenju vlasnici više privatnih mostarskih vrtića.

Tko ima pravo na subvencioniranje?

Grad Mostar izriče da pravo na subvencioniranje smještaja djece imaju sve privatne predškolske ustanove s područja Grada Mostara, no za njih su postavljeni uvjeti.

Oni koji će biti subvencionirani moraju imati odobrenje za rad i obavljanje predškolske djelatnosti te moraju biti upisani u registar predškolskih ustanova.

Također, privatne predškolske ustanove moraju ispunjavati osnovne uvjete za realizaciju odgojno-obrazovnih programa za rad utvrđenih pedagoškim standardom kao što je adekvatan broj stručnih zaposlenika sukladno broju djece po odgojnim skupinama u radnom odnosu na neodređeno i određeno radno vrijeme s 40-satnim tjednim radnim vremenom.

Sva djeca koja su smještena u privatne predškolske ustanove, a koje se sufinanciraju, moraju imati prebivalište na područku Grada Mostara, odnosno roditelji ili staratelji.

Cijena participacije koju plaća roditelj djeteta smještenog u privatnu predškolsku ustanovu nije veća od 200 maraka po djetetu, odnosno 220 za jaslički program.

Vrtić

Poskupljenje privatnih vrtića

Početkom godine došlo je do najavljivanog i očekivanog poskupljenja privatnih vrtića pa su tako tako roditelji za svoje mališane u privatnim vrtićima prosječno za boravak u jasličkom programu plaćali oko 400 maraka za jedno dijete, 320 maraka za drugo dijete iz iste obitelji dok djeca istovremeno borave u ustanovi, 200 maraka za treće dijete iz iste obitelji dok djeca istovremeno borave u ustanovi, dok je za četvrto i svako sljedeće dijete boravak besplatan.

Kada je riječ o vrtićkom programu, roditelji moraju izdvojiti otprilike 380 maraka za jedno dijete, 300 maraka za drugo dijete iz iste obitelji dok djeca istovremeno borave u ustanovi, 190KM za treće dijete iz iste obitelji dok djeca istovremeno borave u ustanovi, dok je za četvrto i svako sljedeće dijete iz iste obitelji besplatno.

Grad Mostar s trenutačno podržanih 500 tisuća maraka na godišnjoj razini ne može pokriti sve što je planirano, a pitanje je što će s ovom odlukom biti ako se usvoji jer će kasnije ovisiti o dobroj volji novog saziva Gradskog vijeća koji će stalno morati osiguravati nova financijska sredstva. U problemu bi se mogli naći i privatni vrtići čije poslovanje nakon potrošenih predviđenih 500 tisuća maraka može biti dovedeno u pitanje, a daljnje sufinanciranje nedovoljno jasno ili jednostavno - nedovoljno.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.