FTV: Etničko čišćenje Šokaca iz Federacije

FTV: Etničko čišćenje Šokaca iz Federacije

Što se tiče optužbe o isticanju uloge NDH i Nijemaca u obrani Travnika - ironija je to da sam se u popratnim tekstovima o borbama uglavnom koristio partizanskom literaturom (jer drugih izvora praktično i nema - povijest pišu pobjednici) koja koristi istu terminologiju - u opisima aktivnosti snaga NDH i Nijemaca „odbrana Travnika", „štab odbrane Travnika", „spoljna obrana Travnika" i sl., a u opisima svojih aktivnosti „napadi na Travnik" i sl., pa ako sam ja fašist onda je i Milan Inđić fašist (pisac knjige „Borbe za Travnik" i polit. komesar 8 KNOU brigade). A kako drugačije postaviti stvari kad su partzani za cijelog trajanja rata Travnik isključivo napadali, a branili ga nisu ni 1945., kada su ga početkom godine Nijemci ponovno zauzeli, jer su se povukli bez bitke, napisao je u svom reagiranju Ivan Zec, autor izložbe 'Travnik u Drugom svjetskom ratu', kojeg je Federalna televizija u magazinu 60 minuta optužila da prekraja povijest i veliča ustaštvo.

Što se tiče slika Židova i ustaških progona, pa u Travniku do moje izložbe gotovo da i nije bilo fotografija iz razdoblja Drugog svjetskog rata, a kamoli da postoje još fotografije na kojima su dokumentirani ustaški progoni, a ova novinarka (Nađa Ridžić, op.ur.) govori kao da na šljivama rastu ratne fotografije. Ja sam ovu zbirku svojim novcima otkupio, jer se bavim prikupljanjem predmeta travničke prošlosti i baštine i htio sam ih kao i druge stvari ostaviti u baštinu Travničana. Ja također nisam ni fotograf niti sam birao ove motive, a to što novinarki smeta što su fotografije dokumentirale stranu rata koju ona ne želi vidjeti nije moj problem, napisao je Zec.

- Također ne stoji ni optužba da nisam istaknuo ustaške progone. U kratkom pregledu zbivanja za vrijeme Drugog svjetskog rata u Travniku sam naveo i progone Srba, kao i progone Židova i odvođenje u logore, ali i četničke zločine, kao i partizanski 1944. No, ovo je bio samo prikaz u kratkim crtama, jer poanta moje izložbe nije bila priča o zločinima, nego slikovni prikaz života u gradu i na selu za vrijeme rata i prikazati kako se usprkos svim razaranjima i (bombardiranju, borbama i dr.) odvijao život i približiti životne prilike onoga doba, što su ujedno bili i najčešći motivi fotografa (radovi na polju, pecanje, radnje i trgovci, sprovodi...), stoji u reagiranju.

- O ovome sam poslao dopis na televiziju, ali od Kadije ne očekujem ništa, napisao je Zec završavajući reagiranje pišući o Kadiji.

- Kadija je shvatio da će pod krinkom antifašizma i socijal-demokracije lakše završiti etničko čišćenje Šokaca iz Federacije. Prvo je Kadija pod tom krinkom uz Radakovu pomoć Šokcu pravo glasa ukinuo. Onda je Kadija pod tom krinkom Šokcu pastira istjerao. Sada je Kadija pod istom krinkom Šokca fašistom proglasio, jer zna Kadija da će tako lakše završiti čišćenje. Zna Kadija - ako se 44-te moglo slobodno po Travniku Šokce ubijati, jer se reklo da su fašisti, pa danas o tome ni pisnuti nesmiju, reći će i sad Kadija da su Šokci fašisti. Šokac je šutio petsto godina. Nema Šokac ni glasa, ni prava glasanja, ni prava na istinu. Istinu kroji Kadija, napisao je Ivan Zec, reagirajući na prilog Federalne televizije o izložbi 'Travnik u Drugom svjetskom ratu'.


bitno.ba