FBiH: Sastanak svih sudionika u procesu fiskalizacije

Na sastanku su razmatrani problemi u izvršavanju obaveza svih sudionika u postupku fiskalizacije i utvrđene neophodne radnje kako bi se problemi u tom procesu sveli na najmanju moguću mjeru.

Cilj fiskalizacije u Federaciji BiH isključivo je suzbijanje i borba protiv sive ekonomije u svim segmentima, kako bi se sredstva dobivena na ovaj način iskoristila za poticaj za zapošljavanje i za finansiranje nagomilanih socijalnih potreba, istaknuto je na sastanku.

Iz Federalnog ministarstva financija su podsjetili da je borba protiv sive ekonomije jedan od osnovnih preduvjeta na putu BiH ka Europskoj uniji.

Nakon rasprave, sudionici sastanka su zaključili da su proizvođači/zastupnici dužni da odgovore zahtjevima za prodaju fiskalnih uređaja, odnosno da budu spremni pružiti potreban broj uređaja, kako bi se izbjegli zastoji u fiskalizaciji.

Također su dužni da ispunjavaju zakonsku obavezu o adekvatnoj osposobljenosti servisa i servisera i njihovoj kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti.

Navedeno je da Porezna uprava FBiH treba redovno i punim kapacitetom raditi na potrebnim aktivnostima za što kvalitetnije obavljanje procesa fiskalizacije, a istovremeno, neophodno je intenzivirati aktivnosti kontrolnih organa Porezne uprave FBiH i Uprave za inspekcijske poslove FBiH.

Na sastanku je dogovoreno i da telekom operateri nastave aktivnosti na blagovremenom osiguranju pretplatničkih kartica.

Sudionici sastanka su zaključili da se rad Komisije za ispitivanje ispravnosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog ssustava treba odvijati u kontinuitetu, bez prekida i proširiti najmanje sa jednom stručnom osobom kako bi se u što kraćem roku riješili zahtjevi proizvođača/zastupnika koji nisu dobili certifikate za fiskalne sustave.

Ukoliko postoje prijedlozi i sugestije za izmjene Zakona o fiskalnim sistemima, u što skorijem periodu ih je potrebno dostaviti Federalnom ministarstvu finansija, također je zaključeno na sastanku.

Prihvaćen je i prijedlog da se rokovi za fiskalizaciju u Federaciji više ne produžavaju, jer su u Federaciji BiH već produženi rokovi za početak fiskalizacije za ugostiteljske objekte i trgovine na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim preparatima do 31. Siječnja ove godine. Za trgovine na malo, trgovine na veliko i ostale djelatnosti, rok je produžen do 15. travnja.

Sastanku o fiskalizaciji su prisustvovali pomoćnici federalnog ministra finansija Hajrudin Hadžimehanović i Mirsad Čolić, direktor Porezne uprave Federacije BiH Midhat Arifović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak, predstavnici svih osam registriranih ovlaštenih proizvođača/zastupnika fiskalnih sustava: Neosoft Computers d.o.o. Mostar, Tring d.o.o. Gračanica, Kim Tec d.o.o. Vitez, ERP Consalting d.o.o. Ilidža, Mikroelektronika a.d. Banja Luka, Digit RS Com d.o.o. Banja Luka, SK Tradeing d.o.o. Sarajevo i predstavnici telekom operatera BH Telecoma, HT Eroneta i M:TEL-a.

(Fena)