PODACI POREZNE UPRAVE Pogledajte koja općina u FBiH ima najviše fiskalnih uređaja, jedna općina ih ima ukupno 6

Fiskalni račun

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.1. 2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 95.335 fiskalnih uređaja, putem kojih je u siječnju 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.837.799.283,56 KM.

U odnosu na 31. 1. 2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.232, a evidentirani promet u siječnju 2023. godine je manji u odnosu na siječanj 2022. godine za 19.333.778,12 KM, piše Akta.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.1. 2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području su instalirana 6.273 fiskalna uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31. 1. 2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u siječnju 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 307.833.590,88 KM. 

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u siječnju 2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 91.218,71 KM. 

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec siječanj 2023. godine možete preuzeti na linku OVDJE.