DONOSIMO CIJELI REVIZORSKI IZVJEŠTAJ: Direktoru Deponije u Mostaru mandat istekao još 2012. godine, ali je i dalje na dužnosti

Ured za reviziju FBiH, izvještaj, deponija, Mostar

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet stranici objavio izvještaje o financijskoj reviziji 12 subjekata.

Objavljeni su izvještaji za Javno poduzeće za komunalne i zanatske usluge “Rad” Lukavac, Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, Javno poduzeće Deponija d.o.o. Mostar, Javno komunalno poduzeće “Čistoća” d.o.o. Cazin, Javna zdravstvena ustanova banjsko-rekreativni centar “Aquaterm” Olovo, te Tuzlanska županija.

Također, na stranici su objavljeni izvještaji o financijskoj reviziji za Općinu Bosanski Petrovac, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanske županije, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanske županije, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanske županije, JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanske županije i Agenciju za reviziju privatizacije u FBiH.

Zanimljivo, u izvještaju o JP Deponija se navodi kako je mandat direktora istekao 2012. godine, ali on i dalje obavlja svoju dužnost. Također, mandat Nadzornog odbora je istekao godinu dana ranije nego direktoru. Samo je to dovoljno da bi se moglo zaključiti kako ovo javno poduzeće djeluje i u kakvim uvjetima radi.

Cijeli izvještaj možete pročitati na linku.