Croatia Libertas podnijela kaznenu prijavu protiv Bakira Hadžiomerovića

Croatia Libertas podnijela kaznenu prijavu protiv  Bakira Hadžiomerovića
...Federalne televizije, kao i protiv i više novinara magazina "60 minuta" te više uposlenika u IDEEA-i zbog, kako se u kaznenoj prijavi navodi,  kršenja Zakona o zaštiti osobnih podataka građana.
"Dana 19. travnja 2010. i unatrag godinu dana, od travnja 2009. godine, novinari i urednici u političkom magazinu '60 minuta' Federalne televizije konstantno objavljuju slike, fotografije građana, podatke o mjestu i vremenu rođenja, trenutnim prebivališnim adresama, JMBG, itd, preuzete sa softvera nekadašnjeg CIPS-a, a danas Agencije IDEEA-e koja je pod jurisdikcijom Ministarstva civilnih poslova.  

Kako je riječ o 'strogo zaštićenim' podatcima čiji je sadržaj 'tajan za javnost', izuzev kada je riječ o policijskim istragama, smatramo kako je prekršen Zakon o zaštiti osobnih podataka građana čije se slike, podatci ili bilo koji segmenti ne smiju koristiti izvan zakona i okvira Agencije IDEEA-e", navodi se u kaznenoj prijavi koju je organizacija Croatia Libertas proslijedila medijima.
 
Iz Croatie Liberta ističu su kako su svojom istragom došli do zaključka kako je Softver za zaštitu osobnih podataka građana BiH nelegalno dospio u ruke novinara i to na način da je "ukraden, neovlašteno prekopiran ili da prijavljene osobe imaju neovlašten pristup 'strogo zaštićenim informacijama o građanima BiH' koje koriste u svrhe – javnog objavljivanja ili publiciranja što je strogo zabranjeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka građana".
 
"Također, novinari i snimatelji FTV-a i '60 minuta' su tajno i neovlašteno snimali više osoba bez znanja što predstavlja kazneno djelo neovlaštenog tajnog snimanja", navodi se u kaznenoj prijavi te se u njoj napominje da je ovaj slučaj prijavljen i Komisiji Europske Unije za proširenje koja je, kako se navodi, kao jedan od uvjeta za ulazak BiH u EU postavila snažnu zaštitu osobnih podataka građana. 

(Fena)