Čavara: Što je sa smjenom Vlade Federacije BiH?

Marinko Čavara
Marinko Čavara
S obzirom na to da se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine još nije odlučilo o ovom predmetu, Čavara podsjeća da je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH 12.2.2013.godine donio Odluku o nepovjerenju Vladi Federacije BiH, kao i da je Dom naroda ovog parlamenta 15.2.2013.godine u postupku većinskog glasovanja s 38 glasova „ZA" donio Odluku o smjeni Vlade FBiH „izabrane" 17.3.2011.godine.

S obzirom na ovu Odluku Doma naroda Klub Bošnjaka je, kako se navodi, tražio izjašnjavanje po pravilu odlučivanja o vitalnom interesu, zbog čega Odluka o smjeni Vade FBiH nije stupila na snagu.

''Imajući u vidu značaj ove Odluke u provedbi odluka Parlamenta Federacije BiH te poštivanja načela ustavnosti i zakonitosti potrebno je žurno donošenje odluke, stoga predsjednik FBiH očekuje da ga informiraju kada će donijeti odluku po navedenom zahtjevu Parlamenta FBiH'', priopćeno je.