Autobuse koji su stigli u Mostar novinari u Hrvatskoj nazivaju karampanama (krntija, kanturina)

Autobuse koji su stigli u Mostar novinari u Hrvatskoj nazivaju karampanama (krntija, kanturina)
hercegovina.info

'Hvala Europskoj uniji na novim gradskim autobusima, jer bismo se bez tih sredstava vjerojatno još uvijek vozili u karampanama', piše Slobodnadalmacija.hr na temu novih autobusa koji su stigli u Split i popratnih događaja. Karampane su pak otišle u Mostar. 

Karampana je dalmatinska istoznačnica za krntiju, kanturinu, krš, a autobusi koje tako naziva najpoznatiji dalmatinski dnevnik stigli su u Mostar. Karampane su dakle naše da se vozimo. 

Svečano smo ih i objeručke prihvatili pred minule opće izbore.