Afera Hypo i Afera Agrobanka povezane?

...Banja Luka, koje su utvrdili Agencija za bankarstvo RS i Sektor kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, te Jedinica za posebne istrage MUP-a RS-a, gotovo su preslikani model kriminala za koji se tereti donedavno odgovorne osobe Agrobanke u Srbiji, piše SEEbiz.eu.

No, nije to jedino što povezuje ova dva slučaja, odnosno ove dvije bankarsko - političke korupcijsko - kriminalne afere. Ove dvije afere povezuju tajni računi i sumnjive financijske operacije preko tajnih računa kod iste ruske banke sa sjedištem u Moskvi, čiji je kapital i vlasništvo uglavnom u rukama pravnih i fizičkih osoba sa prostora bivše Jugoslavije.

Strogo povjerljivi Zapisnik o sveobuhvatnoj kontroli Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, od 5. lipnja 2008. godine, pod brojem 02-21-630/08, otkriva tajnu vezu Slučaja Dodik - Hypo - Novković u Republici Srpskoj, odnosno BiH i Slučaja Agrobanke u Srbiji. Naime, na stranci šestoj strogo povjerljivog zapisnika nalazi se tabela investicija Hypo banke Banja Luka u nekonsolidirana povezana poduzeća, prema stanju u dokumentaciji banke na dan 31. prosinca 2007. godine. Prema tim strogo povjerljivim podacima, a kako to kaže nalaz Agencije za bankarstvo Republike Srpske Hypo banka Banja Luka "je iskazala investicije u povezana poduzeća u iznosu od 2 milijuna 313 tisuća konvertibilnih maraka", od čega se na šestom mjestu nalazi ulaganje u suvlasništvo nad dionicama Euro Axis Bank sa sjedištem u Moskvi. Prema ovim tajnim podacima Hypo banka Banja Luka u vlasništvu je dionica Euroaxis Banke u Moskvi u visini od 392 tisuće konvertibilnih maraka. Na dan 31. ožujka 2006. godine Hypo banka je u vlasništvu imala dionice Euro Axis Banke vrijedne 476 tisuća KM, a na dan 31. prosinca 2006. godine dionice u vrijednosti od 437 tisuća KM.

Ovo je posebno zanimljivo kada se poveže s podacima o osnivanju ove banke. Banka je, naime, osnovana u Rusiji u vrijeme međunarodnih sankcija pod kojima se nalazila Republika Srbija, kao i većina zemalja u regiji, točnije banka je osnovana 24. listopada 1995. godine kao dio financijske organizacijske mreže preko koje je Slobodan Milošević nelegalno stečen novac, koji je njegov režim pljačkao iz Državnog proračuna Srbije, izlačio novac na tajne račune u inozemstvu. U tom trenutku prema danas poznatim podacima, Miloševićevu bankarsku mrežu, koja je pružala organizacijsku logistiku njegovom izvlačenju novca iz Srbije činilo je nekoliko banaka u vlasništvu tajnih dioničara s područja bivše Jugoslavije, i to: Anglo Yugoslav Bank Limited u Londonu; Banque Franco Yugoslav u Parizu, više tajnih računa na Cipru, te Euro Axis Bank u Moskvi.

Zanimljivo, sve su ove banke na određeni način istovremeno poslovno povezane i sa bankama u Hrvatskoj, kao primjerice sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, bilo posredno preko korespondentskih banaka, bilo izravno da je ZABA u nekom trenutku figurirala kao suvlasnik nekih od tih banaka, primjerice banaka u Londonu i Parizu.

Prvi put sam o toj funkciji osnivanja Euro Axis banke u Moskvi čuo od pokojne Borke Vučić, kada mi je tijekom 2007. i 2008. godine govorila i davala dokumente o toj Miloševićevoj tajnoj, međunarodnoj financijsko - bankarskoj mreži za pranje novca, koja je imala i svoju hrvatsku vezu, uz znanje tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana i njegovog režima, koji je na određeni način sudjelovao u prikrivanju tih Miloševićevih financijskih operacija, jer su i pripadnici Tuđmanove elite preko istih banaka, na isti način izvlačili novac iz Hrvatske i prikrivali ga u operacijama pranja novca kroz mrežu tih banaka, preko kojih je i Milošević prao svoj nezakonito stečeni novac.

Upravo zbog te Borkine priče, kada sam u strogo povjerljivim dokumentima Agencije za bankarstvo Republike Srpske našao podatke o vlasničko - poslovnoj povezanosti Hypo Alpe Adria bank a.d. Banja Luka sa Euro Axis bankom u Moskvi, bilo mi je jasno kako je to još jedan od ozbiljnih indikatora na vođenje operacija pranja novca sumnjivog porijekla kroz međusobne bankarske poslove tih banaka.

Nadalje, na stranici dvadeset i trećoj navedenog tajnog Zapisnika Agencije za bamkarstvo RS-a, navodi se popis banaka kod kojih Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka ima otvorene devizne račune, na dan 31. prosinca 2007. godine, među kojima su i računi otvoreni kod Euro Axis Banke u Moskvi, čiji je istovremeno ova banka u Banja Luci bila i suvlasnik.

Ovaj poslovno financijski odnos dviju banaka dokazuju i poslovni podaci Euro Axis banke u Moskvi, koja u svojim izvješćima kao jednu od glavnih korespondentskih banaka u BiH navodi upravo Hypo Alpe Adria Banku u Banja Luci, dok u isto vrijeme kao jednu od glavnih korespondentskih banaka u Srbiji navodi upravo Agrobanku a.d. u Beogradu.

Moguće je, dakle, da se radi o povezanim aferama, u kojima su obje banke i Hypo banka u Banja Luci, i Agrobanka u Beogradu bile umiješane u operacije izvlačenja novca i pranja novca preko tajnih računa u inozemstvu, u ovom slučaju moguće preko računa otvorenih kod Euro Axis banke u Moskvi, pogotovo kada znamo da je gotovo jednak model nezakonitog kreditnog i financijskog poslovanja primjernjivan i u Hypo Banci Banja Luka, kao i u Agrobanci Beograd.

Moguća povezanost ove dvije afere, ponovno aktualizira tranzicijsko pitanje u državama u regiji, vezano uz izvlačenje i pranje novca iz tih država tijekom 1990.-ih godina, koje su provodile jednako političke elite u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. Čini se kako su Hypo banka Banja Luka i Agrobanka Beograd samo nastavili koristiti tu tranzicijsku infrastrukturu za izvlačenje i pranje novca uspostavljenu u više zemalja Europske unije, kao i u Ruskoj Federaciji.

Strogo povjerljivi dokumenti, svakako nesporno povezuju tri banke i dvije afere; Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, Agrobanku a.d. Beograd i Euro Axis Bank Moskva, te Aferu Dodik - Hypo - Novković sa Aferom Agrobanka. Drugo, ovi dokumenti nesporno dokazuju kako su Hypo banka Banja Luka i Euro Axis banka u Moskvi povezane i poslovno i suvlasnički, te da su Agrobanka i Euro Axis banka u Moskvi povezane korespondentskim odnosom, dakle poslovnim odnosom u kojem je Agrobanka u Srbiji praktički jedna od glavnih predstavničkih banaka ove banke registrirane u Rusiji.

Jer, teško je objasniti nekom normalnom bankarskom logikom sbog čega sui Hypo banka u Banja Luci i Agrobanka u Beogradu kao svoju korespondentsku banku izabrale upravo gotovo anonimnu bančicu u Moskvi, kao i ekonomsku opravdanost ulaganja Hypo banke u Banja Luci u dionice Euro Axis banke u Moskvi, kao i ulaganje Hypo banke u devizne depozite kod te iste moskovske banke. U svakom slučaju ovi podaci koji povezuju dvije velike političko - bankarske korupcijsko kriminalne afere u BiH i Srbiji mogu predstavljati zanimljiv trag prema tajnim računima na kojima visoki politički dužnosnici vlasti u Republici Srpskoj i bivši dužnosnici Srbije skrivaju novac nezakonito stečen tijekom obnašanja vlasti u Beogradu i Banja Luci zadnjih desetak godina.