#vozači

Vozači - imate pravo na besplatnu pomoć na cesti

Vozači - imate pravo na besplatnu pomoć na cesti

Bosanskohercegovački auto-moto klub, u skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, obavezan je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrirano u Federaciji BiH…