#Stjepan Krešić

Stjepan Krešić: Prelazim u HSP BiH

...jer ostaje vjeran politici koju je u predizbornoj kampanji promovirala Hrvatska koalicija HDZ 1990. - HSP BiH. Isto tako, on jasno poručuje kako iza sporazuma dvaju HDZ-ova stoje osobni interesi…