#sajam srednjih škola

Sajam srednjih škola Grada Mostara  2013.

Sajam srednjih škola Grada Mostara 2013.

Osnovni ciljevi Sajma su: promoviranje suradnje i komunikacije u gradu Mostaru, realizacija i predstavljanje javnosti zajedničkih aktivnosti profesora i učenika svih srednjih škola, zajedničko…

Otvoren Sajam srednjih škola Grada Mostara

Sajam nudi 22 promotivna štanda mostarskih srednjih škola na kojima će se budući srednjoškolci i njihovi roditelji upoznati s ponudom nastavnih planova i programa u Gradu Mostaru…