#razija mujanović

Ima li nade za sport u Bosni i Hercegovini?

Ima li nade za sport u Bosni i Hercegovini?

Prvi i najveći problem je bezakonje. Nema nikakve odgovornosti za astronomske dugove koje prave rukovodeći organi klubova, ali i Saveza. Dugovi se gomilaju i prenose od uprave do uprave, a nitko ne…