#parkovi

Mostar: Sanacija stoljetnih stabala platana

Radovi će se izvoditi po Programu sanacije dendrološkog spomenika prirode drvoreda platana kojega je izradio dipl.ing. Bojan Spasojević. Vrijednost radova po tom programu je 140.000 maraka,…