Mostar: Sanacija stoljetnih stabala platana

Radovi će se izvoditi po Programu sanacije dendrološkog spomenika prirode drvoreda platana kojega je izradio dipl.ing. Bojan Spasojević.

Vrijednost radova po tom programu je 140.000 maraka, od čega se u ovoj godini planira realizirati 50 posto svih planiranih radova i utrošiti 70.000 maraka.

Tijekom obavljanja sanacije spomenuta ulica bit će zatvorena za promet vozila od 8,30 do 14 sati.

Investitor radova je Grad Mostar, a izvođač JP "Komunalno" u suradnji s Komosom d.d. i JP "Parkovi". Voditelj projekta i stručnog tima ispred Grada Mostara je dipl.ing. Krešo Marinčić.

(Fena)