#njemačka marka

Nijemci još čuvaju 13.6 milijardi 'dojčmaraka'

Nijemci još čuvaju 13.6 milijardi 'dojčmaraka'

Prema procjenama njemačke Bundesbanke, u eure još nije zamijenjeno nekih 13.6 milijardi njemačkih maraka, od čega je polovica u papirnom novcu, a polovica u kovanicama. Ne zna se koliko je…