#Međunarodni sud pravde ICJ

Srbija ponovno raspiruje međunacionalnu mržnju

Srbija ponovno raspiruje međunacionalnu mržnju

U primjeru Srbije možemo vidjeti kako manipulacija povijesnim činjenicama može dovesti do iskrivljene slike. Žao mi je što su se srpski kolege odlučili za istu retoriku 2014. godine I nakon…