#buenos aires

Hrvatsko iseljeništvo u Argentini

Hrvatsko iseljeništvo u Argentini

Hrvati su se u Argentinu u većem broju počeli doseljavati poslije 1848. g., a taj se broj povećavao sve do 1918. g. Valja spomenuti da su Hrvati pojedinačno na ovo područje počeli dolaziti već od…