FOTO  Poruka Ultrasa: Kad raziđe se dim, kad prođe prva bol, u našoj staroj kući sjest ćemo za stol

Poruka Ultrasa: Kad raziđe se dim, kad prođe prva bol, u našoj staroj kući sjest ćemo za stol

Na parolo stoji: 

Kad raziđe se dim, kad prođe prva bol, u našoj staroj kući sjest ćemo za stol, kad raziđe se dim i stigne prvi brod, uz kap misnog vina naći će se rod. Kad raziđe se dim, kad nestane ko pjena podići ćemo Cibaliu za sva vremena"...