Uklanjaju se nelagalno postavljeni reklamni znakovi u Hercegovini

...Županije Zapadnohercegovačke, a imajući u vidu nelegalno postavljene reklamne znakove (panoe, natpise ..), JU Ceste Županije Zapadnohercegovačke poziva vlasnike bespravno postavljenih reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu da izvrše uklanjanje istih u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove obavijesti.Ukoliko vlasnik ne izvrši uklanjane u ostavljenom roku. JU Ceste ŽZH će u planiranoj akciji ukloniti sve nelegalno postavljene reklamne znakove, te izvršiti naplatu sukladno članku 11. Uredbe o visini naknade za korištenje zemljišta uz regionalne ceste ( „Narodne novine ŽZH", broj 3/13) koju snosi vlasnik nelegalno postavljenog reklamnog znaka.

Akcija uklanjanja će se provoditi prema utvrđenom planu na cestama:

R-419 Posušje-Rakitno-Blidinje;

R-420 Privalj- Grude-Posušje-Vir;

R-421 Klobuk-Drinovci-Sovići;

R-422 Vitina-Orahovlje;

R-423 Teskera-Bijača;

R-424 Cerno-Ljubuški-Crveni Grm;

R-425 Hamzići- Široki Brijeg;

R-425A prolaz kroz Miletinu.

U periodu od 20.05.-05.06.2013 godine.

Uklonjeni reklamni znakovi će biti deponirani u skladištu izvođača radova, koji ima obvezu čuvanja istih 30 dana od dana uklanjanja. Nakon ostavljenog roka, svi reklamni znakovi bit će trajno uništeni, a naplatu za uklanjanje JU Ceste ŽZH će od vlasnika potraživati putem nadležnog suda.

Informacije o reklamnim znakovima vlasnici mogu dobiti na telefon broj: 039/ 685-536.

JU CESTE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE