U Trebinju danas otvaranje Centra za policijsku suradnju

U Trebinju danas otvaranje Centra za policijsku suradnju

Ovo je prvi Centar ovakve vrste u regiji zapadnog Balkana. Uspostavljanje Centra će doprinijeti poboljšanju regionalne policijske suradnje u borbi protiv nezakonitih migracija i trgovine ljudima i sličnih pojava povezanih sa prekograničnim kriminalom.

Zajednički centar je uspostavljen u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta policijskih službenika za provedbu aktivnosti u Centru za policijsku suradnju" koji financijski podržavaju Vlada Velike Britanije i Razvojni fond IOM-a, priopćeno je iz Međunarodne organizacija za migracije - IOM.

FENA